Illsint rødt lys

shutterstock_137097875

Sykefraværet i Norge er høyt. Engasjementet er lavt. Produktivitetsveksten er lavere enn reallønnsveksten. Min varsellampe blinker ett illsint rødt lys. Noe er råttent i staten Norge.

Nylig ble jeg gjort oppmerksom på tall som bør sjokkere de fleste ledere og politikere i Norge. En undersøkelse gjennomført av Gallup «State of Global Workplace 2013» spurte 230 000 ansatte i 142 land i perioden 2011–12 om deres engasjement på arbeidsplassen. Undersøkelse besto av 12 utsagn de spurte skulle ta stilling til.

 1. Jeg vet hva som forventes av meg på jobb.
 2. Jeg har utsyret og materialet jeg trenger for å gjøre jobben min.
 3. På jobb har jeg mulighet til å gjøre det jeg er best på hver dag.
 4. I løpet av de siste syv dagene har jeg mottatt tilbakemelding på at jeg har gjort et godt arbeid.
 5. Min overordnede, eller noen på arbeidsplassen, ser ut til å bry seg om meg.
 6. Det er noen på jobb som oppfordrer min videreutvikling.
 7. Mine formeninger ser ut til å telle på jobb.
 8. Nøkkelvisjonen til firmaet mitt får meg til å føle at jobben jeg gjør er viktig.
 9. Mine kollegaer eller ansatte er forplikter seg til å levere kvalitetsarbeid.
 10. Jeg har en bestevenn på jobb.
 11. Noen på jobb har snakke om min utvikling i løpet av de siste seks månedene.
 12. Jeg har hatt mulighet til å vokse og lære på jobb det siste året.

På verdensbasis viser resultatet at 87 prosent av ansatte er uengasjerte i jobben eller motarbeider arbeidsplassen aktivt. Hvis vi skal tenke på glasset som halvfullt er tallet lavere i Norge. Tre prosent lavere. Undersøkelsen viste at hele 77 prosent av sysselsatte er uengasjerte og 7 prosent er aktivt motarbeidende. Da gjenstår 16 prosent som er engasjerte i jobben sin. Varselslampen min blinker nå frenetisk.

«Hvordan kan det ha seg at vi i Norge kun har 16 prosent engasjerte medarbeidere? Det er snakk om at over tre fjerdedeler av alle ansatte har stemplet ut, men kanskje er det slik at dette handler om at det også er lederne som har stemplet ut?»

En «engasjert» ansatt beskrives av Gallup som en som har lidenskap for jobben sin, er sterkt knyttet til arbeidsgiver, og bruker dagen til å være innovativ og drive bedriften fremover. Det betyr at kun 16 prosent av sysselsatte i Norge bidrar til aktivt å drive bedriften fremover. De som er uengasjerte er, i følge Gallup, ansatte som er misfornøyd i jobben. De har stemplet ut, og bidrar ikke i stor grad. Slik kan 77 prosent av Norges sysselsatte beskrives. Aktivt motarbeidende ansatte er kort sagt de som hater jobben sin. De er utagerende og undergraver kollegers prestasjoner. Denne gruppen utgjør                 7 prosent av Norges sysselsatte.

Problemet med det lave engasjementet er langt mer alvorlig enn at folk kjeder seg på jobb. En direkte konsekvens av lavt engasjement er lavere produktivitet. I Norge har vi lavere produktivitetsvekst enn reallønnsvekst, og vi trenger derfor bidrag til at denne utviklingen snus. Forskningen viser at engasjerte medarbeidere er 30 prosent mer produktive og er mer innovative og kreative i måten de jobber. I USA er 30 prosent av ansatte engasjerte i jobben. De er best i klassen. Det er unektelig interessant å tenke på hva ville skjedd med norsk BNP dersom vi klarte å doble engasjementet blant ansatte?

Hvordan kan det ha seg at vi i Norge kun har 16 prosent engasjerte medarbeidere? Det er snakk om at over tre fjerdedeler av alle ansatte har stemplet ut, men kanskje er det slik at dette handler om at det også er lederne som har stemplet ut? Ledere i Norge har et ansvar. Det er vårt ansvar å tilrettelegge for et positivt arbeidsmiljø. Det er vi som skal motivere og engasjere våre ansatte. Dette er ingen enkel utfordring, men løsbart.

«Som ledere må vi utvikle et positivt miljø. Et miljø der de ansatte mestrer jobben og får utvikle det de er gode på.»

«Positivt lederskap» er nøkkelordene som i stor grad kan føre til høyere engasjement og dermed høyere produktivitet. Dr Lee Newman fra IE Business School forteller at negative tilbakemeldinger har dobbel så stor betydning og innvirkning som positiv tilbakemelding. Han argumenterer for at ledere må fokusere på det positive hos ansatte heller enn det negative. Det skal føre til at de ansatte blir mer motiverte og mer engasjerte. Som ledere må vi utvikle et positivt miljø. Et miljø der de ansatte mestrer jobben og får utvikle det de er gode på. På den måten vil de engasjeres og motiveres til å drive bedriften fremover.

De fleste bedriftsledere som gjennomfører årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser vil sannsynligvis ikke kjenne seg igjen i denne fremstillingen. I Amesto sier våre undersøkelser at over 80 prosent er fornøyde med å jobbe hos oss. Den kan allikevel være at metoden vi måler på ikke gir noen indikasjon på engasjementet deres, og at det er her vi bør sette inn støtet i fremtiden. En engasjert medarbeider er tross alt mer lønnsom enn en fornøyd medarbeider.

Inntil vi kan øke engasjementet i Norge kommer min varsellampe til å fortsette å blinke rødt.

CEO Arild Spandow Amesto Group Følg meg på: @CEOAmesto

CEO Arild Spandow
Amesto Group
Følg meg på:
@CEOAmesto

Har du noen tanker om temaet hører vi gjerne fra deg i kommentarfeltet. 

Finn ut hvordan Amesto kan effektivisere jobbhverdagen din.