Hvor går EHF – Elektronisk handelsformat?

eFaktura som EHF-faktura er en suksess, og volumene øker stadig på EHF faktura. Transportmotorveien for EHF-faktura er til for andre meldinger også, og vi har sett at ordre, ordrerespons, pakkseddel og katalog er blitt etablert. Siste skudd på stammen er tilbudsinnlevering. Det er logisk å spørre hvor vi er på vei.

Åpenbart er vi på vei til en helelektronisk håndtering av verdikjeden på innkjøp. Ytterpunktene i denne verdikjeden er jo nettopp tilbudsinnlevering (hvor man starter) og faktura (hvor man slutter). Vi nærmer oss derfor en kjede som totalt sett oppfyller alle nødvendige meldinger for at verdikjeden skal fungere uten at papir skal være nødvendig. Videre er verdikjeden der hvor alle dataelementer har sin plass i meldingsformatet, og da begynner standardiseringen virkelig å få gode vekstmuligheter.

Men vi er også på vei inn noe som er litt mer komplekst enn en faktura. Når det gjelder tilbudsinnlevering så er det ikke vanskelig å finne utfordringene:

  • Hvordan vet tilbyder at vedkommende har levert innenfor fristen for konkurransen?
  • Hvordan skal spørsmål og svar håndteres underveis i konkurransen?
  • Hva er kriteriet for et gyldig innlevert tilbud når man benytter en ny transportmotorvei?
  • Er det føringer for hvor dokumenter som utgjør konkurransegrunnlaget skal ligge?

Alt dette vil bli løst. Men husk at dette har høyere kompleksitet enn faktura, som ikke krever noen form for interaksjon mellom partene. Ved tilbudsinnlevering vil interaksjon være nødvendig. For partene er det kritisk at det ikke oppstår feil: Mangelfull transport av et tilbud vil ha svært stor økonomisk konsekvens både for tilbyder og kjøper. Det er langt mer kritisk å få et tilbud levert korrekt enn det er å få en faktura levert korrekt. Sånn at det ikke er rom for feilrater på det nivået vi så når EHF-faktura ble startet opp i sin tid.

Det som er en større utfordring er hvordan IT-leverandørene skal tjene penger på dette: I dag er det gratis innlevering av tilbud innenfor KGV-verktøyene (konkurransegjennomføringsverktøy). Kan man da prise tilbudsinnlevering under dette nye regimet? Det blir som å selge alt annet i et marked hvor tjenesten i utgangspunktet er gratis: Ikke helt enkelt.

????????????????????????????????????

Per Inge Rygg
CEO Amesto Solutions Purchasing
per.inge.rygg@amesto.no