Er excel arket ditt egentlig en steintavle?

steintavle

2600 år før Kristus, ble det laget en steintavle over gaver til en yppersteprestinne i oldtidsbyen Adab. Som de fleste Excel ark i dag, var den gjort med stor flid. Alt var gruppert, og pent oppsatt. Det var virkelig en fryd for øyet!

Problemet oppsto imidlertid selvfølgelig når informasjonen faktisk skulle brukes til noe: Informasjonen måtte kopieres og skrives på nytt! Om de på grunnlag av steintavlen fikk sendt ut takkekort blir spekulasjon. Men jeg tror poenget kommer tydelig frem.

Vi spoler 4000 år frem i tid. Som informasjon, er Office-pakken fantastisk. Ting som ikke skal inn i andre systemer, kan presenteres flott og oversiktlig. Men straks informasjonen er underlag for en prosess blir det vanskeligere. Kanskje noe skal utbetales fra et økonomisystem. Eller fraværsdager skal over i lønnssystemet. Da er vi over på steintavlen igjen. Informasjonen må kopieres, eller i verste fall skrives inn på nytt før den kan gjøre noe som helst nytte for bedriften.

Innenfor lønn- og personalprosesser ser vi mange steintavler. De ser flotte ut. Noen har både farger og grupperinger. Men informasjonen kan ikke brukes til noe fornuftig før den er kalkulert på nytt, skrevet på nytt, eller innkopiert til systemet som faktisk gjør jobben.

Istedenfor å kjøpe et enkelt personalsystem (begynner fra ca en tjuekroning per ansatt per mnd.), velger bedrifter i alle størrelser å fortsette med steintavlene Excel-dokumentene. Og her føres det i fleng: Ferielister, fravær, medarbeidersamtaler og bonusberegninger.

Så neste gang du bruker en times tid på å designe ett flott dokument: Er dette en del av forretningsprosess har det lite å gjøre i Office. Da bør du finne deg et bedre system.

Skal du derimot presentere noe, eller informere (tilbud, presentasjoner etc.), så er Office-pakken best.

Jeg tror og håper at flere som har med personal tar spranget opp og videre fra måten man arbeidet på for over 4000 år siden. Jeg er nemlig sikker på at bedriften har godt av det.

Anders_Dybvik
Anders Dybvik
Salg Lønns- og HR-Systemer
www.amesto.no

Arne
Arne Ludvig Godt Daae
Senior Salgskonsulent
Lønns- og HR-Systemer
www.amesto.no

Ønsker du mer informasjon om effektive lønn- og HR-systemer da må du gjerne gå videre til våre nettsider eller sende oss en mail.

Flerkulturell gevinst

Fatima Ashoor (til høyre) og Amran Jama Ali i Moving Mamas. Konseptet ønsker å knytte næringsliv og innvandrermødre nærmere hverandre. Foto: Elin Høyland
Foto: DN/Elin Høyland

Fredag 18/09 kan dere lese debattinnlegg i Dagens Næringsliv skrevet av Ariane og Arild Spandow. De oppfordrer til heller å snakke om gevinsten ved å ønske innvandrere velkommen til Norge og at vi må tilrettelegge for gründervirksomhet. 

Les hele artikkelen i DN.

Vi bruker mye tid i dagens debatt på å beklage oss over ressursene som brukes på innvandrere enten det er for mye eller for lite. Uansett ser det ut til å bli galt. Det man snakker mindre om er gevinstene ved å ønske gruppen velkommen.

Vi mener et flerkulturelt mangfold i en bedrift gir økt konkurransefortrinn. Vi er stolte av at selskapet har flere intraprenører i sin virksomhet. Av våre intraprenører er 44 prosent ikke etnisk norske. I et større perspektiv har 21 prosent av gründere i Norge innvandrerbakgrunn. Av Norges befolkning utgjør denne gruppen 13 prosent av oss. Det viser en sterk «gründerånd» og en god mulighet for næringslivet. Det viser seg også at innvandreretablerte foretak vokser raskere i omsetning og sysselsetting enn andre foretak

Derfor skifter vi takt i Amestos CSR-strategi. Vi gir ikke lenger bare penger til gode formål. De store driverne har blitt å drive business på en mer bærekraftig måte. Vi vil skape en bedrift som er tuftet på trippel bunnlinje. Profit, People, Planet. Ikke fordi man som bedrift da er «snill» men fordi man velger å investere i områder som har potensiale for å bli god business!

Tenk deg å komme til et land der kulturen og språket er helt forskjellig fra ditt eget. Du kom kanskje fra et land som sliter med ekstrem fattigdom eller krig. Hele livet så langt har vært en kamp. Det eneste du ønsker i livet er trygghet. Du er vant til å kjempe for det meste, og å jobbe hardt for å overleve. Når du da plutselig kommer til et land som Norge, der mulighetene er mange, er det ikke usannsynlig at du er villig til å strekke deg langt for å bygge noe solid.

De siste årene har vi hatt stor økning i folketallet i Norge. Innvandring står for det meste av folketallsveksten på landsbasis. Det tilfører Norge viktige ressurser. De bidrar med verdiskapning og sysselsetting i Norge. De tenker også på fremtidige generasjoner. Det vil si at de har et langsiktig perspektiv for egen virksomhet.

Til tross for at et økende antall innvandrere etablerer bedrifter, viser det seg også at mange møter særlige utfordringer. Regelverket i Norge er mye mer omfattende enn regelverk i andre land. Det å komme fra et annet land er en ekstra utfordring som kommer i tillegg til de «normale» utfordringene alle gründere møter. Det handler blant annet om kapital, manglende kunnskap om regelverket rundt bedriftsetablering, forståelse for samspillet mellom myndigheter og næringsliv, manglende kunnskap om norsk forretningskultur og kanskje viktigst, et manglende nettverk rundt seg. Her kan næringslivet være med å utgjøre en stor forskjell.

Amesto får i disse dager nye kolleger inn i kontorlandskapet. Moving Mamas er et nytt, spennende konsept innenfor sosialt entreprenørskap. De skal knytte næringsliv og innvandrermødre nærmere hverandre. Moving Mamas får hjelp med design og lager produkter for salg. Dette ved hjelp av ubrukte, bærekraftige ressurser fra samarbeidspartnere. De er en av flere aktører i dagens marked som leter etter nye muligheter/nye løsninger på det samfunnsproblemet som handler om at det er
for mange ledige hender – mange enkeltmennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet av en eller flere grunner. Det er sløsing av ressurser fra samfunnets side, og veldig belastende for den enkelte og deres familie.

Innvandrerkvinner uten formell utdanning kombinert med dårlig norsk er en spesifikk gruppe som kommer veldig langt bak i køen. Når kvinnene er mødre blir det ennå flere begrensninger (slik andre mødre også møter; hva gjør vi med barna hvis vi skal jobbe etc etc). De kjenner ikke det norske arbeidslivet, har ikke nettverk og får ikke vist seg frem.

Slik vi ser det kan Moving Mamas ha et stort konkurransefortrinn fremfor mange andre små bedrifter i Norge. De kan enklere forstå og henvende seg mot det internasjonale marked som Norge tross alt er blitt. I Oslo utgjør innvandrere 32 prosent av innbyggerne. På landsbasis utgjør innvandrerne ca. 15 prosent. Det sier seg selv at når 21 prosent av alle gründere i Norge har en ikke etnisk bakgrunn betyr det at en bedrift med mangfold lettere kan nå et større bedriftsmarked på bakgrunn av internasjonal kompetanse. Vi inviterer derfor flere til å jobbe for en trippel bunnlinje. Profit, People, Planet.

Ariane Spandow Amesto 1
Ariane Spandow
Ansvarlig for CSR
@aspandow

CEO Arild Spandow Amesto Følg meg på Twitter: @CEOAmesto
CEO Arild Spandow
Amesto
Twitter
@CEOAmesto

Why Data Visualization Software is Changing the Sales Game

Understand Your Data

In a world of constantly changing data and shifting market trends, it is almost impossible to over-emphasize the importance of good data visualization software. Without an advanced degree in statistics, it used to be difficult to understand and interpret what multiple graphs or charts meant and how they interacted with one another. Viewing KPIs took weeks of compiling and were difficult to explain to new members of the company. Since we are not all mathematicians, it is important that business data be easy to visualize and understand for everyone. Information is only useful when it is understood.

Researchers at the University of Pennsylvania School of Medicine have determined that the human retina can transmit data at roughly 10 million bits per second – about the same rate as an Ethernet connection. However, most business reports are still compiled in boring charts, graphs, and spreadsheets, rather than in exciting real-time displays. This means that much of the potential to really understand and visualize changing trends is lost. We live in a data-driven world where timely information is the key to success. Help your organization out by switching to something that allows users to see and interact with massive amounts of live data.

undefined

Take Action

In order to boost performance, your organization must be able to connect the dots between your current operations and the results of that work. If you are using old, static graphs and displays, this is almost impossible because in today’s world the information is changing before you even press print. Instead, you need to see live information and make data-driven decisions.

Live data allows you to make plans based on what is happening NOW, rather than what was happening last week. Armed with an understanding of the business landscape as it exists today and the data to see how your teams are performing, you can make immediate decisions to influence growth and mobility of your teams.

For example, rather than looking at old information and wondering why your sales dropped 5% last week, you can take immediate action to fix the problem by working with your sellers to create a plan of action. If for instance your sellers are only making half the usual number of calls or if they are simply lacking motivation, you can coach them and work with them rather than waiting on numbers to ask them “hey, what happened last week?” Start creating winning sales teams by being proactive in your approach.

Much of the responsibility for driving growth lies on the shoulders of sales managers. Data visualization software allows them to see the playing field in real-time and adjust their plays accordingly. Don’t let a struggling offense cause you to lose the sales game; see the trends, understand them, and take action to get your teams moving towards a win.

Drive Performance

When data allows you to identify emerging trends and take action, you are on the path to success. Whether it’s motivating a seller to make a few more calls or congratulating them on a job well done within seconds of the sale, you can build a winning sales culture by letting your teams know that you have the situation under control. Taking advantage of actionable intelligence is key to building momentum and driving your teams into the green zone.

Building and maintaining sales momentum can be difficult if you are unable to understand why the playing field is changing; but with data visualization you can see market trends, predictions, and KPIs that will help you understand what is taking place in real-time. For senior managers and executives, the data can prove useful in developing business strategy as well. Using this information to develop a game plan rather than sitting and waiting for reports and numbers to come in will put you steps ahead of the competition.

Rather than just seeing that your sales are lagging, you can combine that real-time data with insight to finally understand WHY sales are lagging – for example, another insurance company started running a big promotion or another bank dropped the APR on their cards for this year, you may want to design a strategy to compete with these new changes before it’s too late. Or, perhaps the opposite is true – maybe you are running a promotion and you see in real-time that the number of offers and closings has doubled, so you decide to take advantage of that and combine it with a stronger marketing campaign or an extended sale to keep the momentum going. Data visualization software allows you to do this because you can see how your active operations drive change rather than waiting on the reports.

undefined

The Solution

So, what are you doing to leverage your data? How are you tracking real-time progress? Can your sellers instantly see where they stand in terms of budget progression and forecast? Do they understand the KPIs? Have you been using this information to inform your sellers, make change and build winning sales teams?

With SalesScreen, you can visualize your budget progression and forecasts in real-time, interact with your KPIs, and help your sellers and teams to better understand their performance within the organization. You can also export your spreadsheets with a single click. Start making data-driven decisions now. Save time and money by making decisions in minutes rather than weeks and get ahead of your competition.Gjesteblogger:
David Smith
CMO Dogu
@dsmith_raider

Ønsker du mer informasjon om Salescreen kan du lese mer på Amestos nettsider.

Du kan også sende en forespørsel til salg@amesto.no

#GlemteKriser 2015

Leger Uten Grenser lanserer i dag sin årlige liste over ti glemte kriser. – Hundretusener av mennesker er rammet i disse krisene. Hvorfor bryr vi oss ikke, spør nødhjelpskoordinator Lindis Hurum. 

På årets liste står ti humanitære kriser som sårt trenger medienes oppmerksomhet, men som faller utenfor.

– Vi ser at oppmerksomhet nytter. I fjor fikk sykdommen ebola stor oppmerksomhet, og initiativene og finansieringen begynte å rulle. Det samme kan skje for de glemte krisene.

En av krisene på årets liste er tuberkulose. Hvert år utvikler ni millioner mennesker den dødelige sykdommen.

– Likevel er tuberkulose gjenstand for forsvinnende lite oppmerksomhet. Med mer oppmerksomhet håper vi på skikkelige investeringer i nye medisiner og tester, sier Hurum.

Nærhetskriteriet

Leger Uten Grenser oppfordrer både redaktører, journalister, lesere, seere og lyttere til å bidra til å endre fokuset i media. På denne måten kan også våre politikere lettere mobiliseres.

– Kunnskap om en krise er en forutsetning for at den skal kunne løses eller avhjelpes. Færre dør når flere vet, sier Hurum.

Leger Uten Grenser mener at det norske folk, politikere og media bør se utenfor både geografiske og kulturelle grenser og oppfordrer til global medmenneskelighet.

– I gamle dager var verden stor og andre mennesker langt unna. Slik er det ikke lenger. Avstand måles ikke lenger bare i kilometer, men i tastetrykk og museklikk. Men fortsatt opererer media med nærhetskriterium som fokuserer på geografisk og kulturell nærhet. Det er på tide å tenke nytt, forklarer Hurum.

– Bli forbanna

– Dette handler ikke om store tall eller om å synes synd på søte barn. Det handler om helt vanlige mennesker som deg og dine kjære, og det handler om å bli forbanna på at de lever under forhold som vi som menneskehet ikke kan være oss bekjent av, sier Hurum.

TI GLEMTE KRISER

Tsjad: Epidemier og sult, men ingen leger

Malaria, underernæring og meslinger herjer, men Tsjad har bare 500 leger. Samtidig kommer bølger av flyktninger til det kriserammede landet.

Ni millioner utvikler tuberkulose hvert år 

Den dødelige sykdommen rammer over hele verden. Mange tilfeller må behandles med giftige medisiner som kan gjøre deg døv, blind og psykotisk.

Pakistan: Hver dag dør 530 nyfødte barn

Underernæring og mangel på leger og jordmødre tar hvert år livet av 194.000 babyer før de er en måned gamle.

Tre av fire i fattige land får ikke mentalhelsehjelp

Millioner av mennesker verden over har ikke tilgang til mentalhelsehjelp. Når en humanitær krise rammer, øker behovet. Det finnes ingen hjelp fra før.

Utrygg abort dreper en kvinne hvert tiende minutt

Halvparten av alle aborter som utføres i verden er livsfarlige. Utrygg abort er en stor årsak til mødredødelighet, som tar livet av 800 kvinner hver dag.

Ingen hjelp i Kongos glemte provins

Befolkningen i Katangaprovinsen har i tiår vært rammet av vold og sykdom. Så godt som ingen hjelpeorganisasjoner jobber i området, og lokalt helsevesen er ikke-eksisterende.

Barn med hiv får ikke behandling

Uten medisiner vil halvparten dø før de fyller to år. Mer penger trengs for å gi medisiner til alle barn med hiv.

Haiti: Helsevesen i ruiner

Den massive strømmen av penger som fulgte jordskjelvet for fem år siden, har ikke gått til helsehjelp. Sykehus står tomme, og kolera tar fortsatt liv.

Den sentralafrikanske republikk: Masseflukt og helsekrise

Masseflukt og mangel på helsehjelp og mat. Etter fjorårets blaff av oppmerksomhet er det borgerkrigsrammede landet i midten av Afrika igjen glemt.

Malaria dreper ett barn hvert minutt

Medisinene finnes. Myggnettene finnes. Likevel dør 600.000 mennesker hvert år.

– See more at: http://www.legerutengrenser.no/Glemte-kriser#sthash.GrtvXaL4.dpuf

Bli med på vår Instagram-konkurranse

Velg en krise og fortell hvorfor du synes nettopp denne er spesielt uheldig å glemme. Du kan være så kreativ du ønsker – bruk egne bilder eller repost Leger uten grensers bilder, skriv en tekst, lag en bildeserie som illustrerer hvorfor du er spesielt opptatt av den glemte krisen.

Marker alle bilder/innlegg med #glemtekriser #AmestoLUG. Da er du med i trekningen av fire kinobilletter og en hettegenser! 

AmestoLUG_konkurranseregler