Koster utfylling av reiseregning 950,- per måned?!

 • Finne frem kvitteringer: 0,5 time
 • Søke opp antall km man har kjørt: 0,5 time
 • Fylle ut skjema: 0,5 time
 • Attestasjon leder: 0,5 time
 • Kontroll lønnsavdeling: 0,5 time

Sum fullstendig uproduktiv tid: 2,5 timer per ansatt / per måned
Gjennomsnitt timekostnad Norge: 380,- (*)

Derfor skal man gå til anskaffelse av et moderne system for reiseregning / utlegg.

De tingene man skal titte etter for å velge riktig system er enkle:

 1. Kredittkortintegrasjon, så den ansatte slipper å fylle inn beløp.
 2. Integrert app til mobilen, der man tar bilde av alle kvitteringer.
 3. Integrert mobilapp med kjørebok (bruker mobilens GPS).
 4. Enkel håndtering av godkjenninger.
 5. Integrert med lønnssystem.

Visma gjennomfører NM i Reiseregning 2015.
Rekorden hittil er på 9 minutter for hele prosessen. Da prater vi utfylling, attestasjon fra leder og lønnsproduksjon.

Dette betyr at utfylling av reiseregning kan gjøres betydelig billigere enn på skjema.

Amesto Solutions er store på lønns- og personalsystemer. Vi har også ulike systemer for reiseregninger som passer ulike kunder.

Vår posisjon er unik, da vi leverer flest løsninger av tilbyderne i det norske markedet. Vi har betydelig bransjekunnskap, og klarer å håndtere selskaper i alle størrelser og med ulike behov.

Ønsker du hjelp med å velge riktig system for å håndtere utlegg og reiseregning?

Ta gjerne kontakt med en av oss:

Anders_Dybvik
Anders Dybvik
Salg Lønns- og HR-Systemer
salg@amesto.no
www.amesto.no

Arne
Arne Ludvig Godt Daae
Senior Salgskonsulent
Lønns- og HR-Systemer
salg@amesto.no
www.amesto.no
Ønsker du mer informasjon om effektive lønn- og HR-systemer da må du gjerne gå Gå videre til våre nettsider.

* Ifølge SSB www.ssb.no/arbkost er arbeidskraftskostnad 2012 i gjennomsnitt 683 900 per ansatt. Med 5 ferieuker har man rundt 1800 arbeidstimer i året.

Skatt – hvor mye bør vi egentlig betale?

Pexels_Euro_redigert_banner

I disse valgtider gjør man seg tanker rundt skatt, være seg selskapsskatt, skatt på lønn eller formue. Sommerferien min ble som vanlig avholdt i Hellas, og der er skatt et tema som skaper sterkt engasjement. Utfordringen i Hellas er at myndighetene ikke klarer å innkreve skattene fra det private, og mange jeg snakker med påpeker at det er et land fylt med skattesnyltere som ikke ønsker å bidra til fellesskapet.

Utfordringen slik jeg ser det er imidlertid mer komplisert. Skatt er noe man betaler for å få noe tilbake. Det offentlige skal levere infrastruktur, helse, skole m.m. og det er dette skatten skal gå til å dekke. I Hellas har det offentlige over mange år mislykkes med  å levere verdi tilbake til sine innbyggere, med det resultat at man som borger ikke føler at den skatten man skulle betalt går til det den faktisk skal. Et eksempel på dette er at dersom man skal føde barn i Hellas, må man påregne å måtte betale 100.000 kroner i «svarte penger» for å sikre at man får en trygg fødsel.

I Norge er det slik at det offentlige har vært gode på å levere tjenester tilbake til skattebetalerne, og skatt er noe man ofte sier man betaler med glede. Man kan derfor si at vi i Norge er heldige som har en relativt effektiv offentlig sektor som leverer tjenester vi alle mener står i forhold til det vi må betale. Dette gjelder både som enkeltperson og selskap. Heldigvis er landet vårt et forutsigbart land med tanke på å leve og drive virksomhet. Det offentlige effektiviserer sine tjenester mot næringslivet (Altinn m.m.) og forenklingsarbeidet som pågår et en god indikasjon på at det offentlige er opptatt av rammebetingelsene for bedriftene. Så langt så godt.

Det er imidlertid slik at vi har noen skatter som avviker fra det som er «normen» i landene rundt oss. Vi er avhengige av å kunne konkurrere med ikke bare lokale bedrifter, men også internasjonale konkurrenter. Verden globaliseres stadig raskere, og konkurransen kommer stadig oftere fra bedrifter utenfor landegrensen. Vi er avhengige av både investering i innovasjon og kompetanse for å møte denne konkurransen, og til syvende og sist er det kapitalen selskapet disponerer som setter begrensning for hvor mye man kan investere i slike tiltak.

I Norge har vi en selskapsskatt på 27 prosent. Det betyr at for hver hundre krone med overskudd skal staten ha 27 kroner. I Sverige er denne skatten på 22 prosent og på vei ned, og Norge er snart et av landene i Europa med høyest selskapsskatt. Dersom vi tar utgangspunkt i at selskapseiere er opptatt av å utvikle bedriftene sine, vil en lavere selskapsskatt resultere i investering for vekst. Dette vil gagne nasjonen Norge og således sikre at vi fortsatt kan konkurrere mot internasjonale bedrifter. Et konkurransedyktig Norge er en vesentlig faktor for å sikre at det offentlige kan fortsette å gjøre en god jobb og levere gode tjenester, og derfor er det ikke noe motstridende i å gjennomføre en slik endring.

Det kan virke som om vi i Norge er mer opptatt av å diskutere formuesskatten enn selskapsskatten. Det er et feilspor som ikke omfatter det som virkelig gjelder. Jeg er enig i at formuesskatten ikke bør omfatte arbeidende kapital, og en slik endring bør komme. Det er allikevel til syvende og sist en reduksjon av selskapsskatten som vi skape arbeidsplasser og sikre at vi får et sterkt og konkurransedyktig næringsliv.

CEO Arild Spandow Amesto Følg meg på Twitter: @CEOAmesto
CEO Arild Spandow
Amesto
Twitter
@CEOAmesto

Amestos mange intraprenører

I Amesto har vi mange intraprenører. En intraprenør er på mange måter det samme som en entreprenør. Forskjellen er at en intraprenør velger å bruke sine gründergener i en allerede etablert organisasjon fremfor å etablere egen virksomhet.

Intraprenør i Amesto Jan Erik Gulbrandsrød

Selskap: Amesto Solutions
Område:
Logistikk, Clockwork

Året er 1992. Jan Erik Gulbrandsrød jobber i Norsk Data og utvikler et logistikksystem for Unitor. Men rett før oppstart blir Norsk Data Norge blir solgt til Siemens Nixdorf, og Gulbrandsrøds ferd fortsetter til Dovre Informasjonssystemer. Noen oppkjøp senere, i 2009, står Gulbrandsrød i Amestos lokaler med et fullt utviklet Clockwork-logistikksystem under armen og et brennende ønske om å utvikle løsningen videre under Amestos tak, som intraprenør. I dag er logistikkavdelingen en av Amestos viktigste intraprenører, med kunder som Helse Nord, alle SLL-sykehusene i Stockholm, Jotron, Siemens og Noreco.
Mer om logistikksystemet Clockwork

Intraprenør i Amesto - Lisbeth Bakken

Selskap: Amesto AccountHouse.
Område: Forretningsførsel innen eiendom

Året er 2006. Aberdeen, som er en av bransjens ledende Eiendomsforvaltere, savner tyngre regnskapskompetanse på sin kontraktsforvaltning. Lisbeth Bakken, en våken Amesto-leder, ser muligheter og et nytt forretningsområde er i gang. I dag har Amesto AccountHouse en egen avdeling for eiendomsforvaltning, med store og profesjonelle eiendomsaktører, som Union Eiendomsforvaltning og DNB Markets i porteføljen. Eiendomsteamet tilbyr i dag en totalpakke, med både økonomitjenester, eiendomsforvaltning, og gode systemløsninger som Fenistra, Amesto Analyze og Visma Business.
Mer om forretningsførsel innen eiendom

Intraprenør i Amesto - Åse Moss Hansen

Selskap: Amesto AccountHouse
Område: Payroll

Året er 2008, og tre av Amesto AccountHouses senior-økonomer har akkurat fått en god idè. Rene lønnskunder eksisterer ikke i Amesto, kun i en kombinasjon med regnskap. Hva med å rendyrke et eget lønnsområde? I dag er Amesto en ledende aktør innen lønnstjenester i Norden og Global Payroll og Nordic Payroll står fjellstøtt. I år utgjør rene lønnstjenester 25 % av omsetningen i Amesto AccountHouse i Norden. Dagens leder, Åse Moss Hansen, kan vise til en rekke tungvektere på kundelisten, som McDonalds, Redd Barna, Groupon, UPS og Michelin. Mer om payroll

intraprenør i Amesto - Per Inge Rygg

Selskap: Amesto Solutions Purchasing
Område: Innkjøp

Året er 2010. En liten gruppe mennesker fra ulike innkjøpsmiljøer i Norge har en visjon om en digital portal for ordre- og innkjøpsprosesser. I 2011 signerer de en avtale med Amesto om å bygge opp en frittstående innkjøpsportal under Amesto Solutions Purchasing. Våren 2013 ble «Supplier portal» lansert. Ved å knytte leverandører og kunder sammen i en heldigital prosess sikrer man bedre kontroll og bedre kvalitet – smarte løsninger for innkjøp og e-faktura. Mer om supplierportal.

Intreprenør i Amesto - Tarsem Basran

Selskap: Amesto Global
Område: Global Expansion

Året er 2012. Tarsem Basran har en plan. Basran er en erfaren jurist, med bakgrunn som Asset Finance lawyer i London og Tokyo og flere års erfaring fra TMF Group. Hvorfor begrense Amesto til kun å levere til det nordiske markedet. «Amesto should go global»! Med Amesto i ryggen, backing på salg, marketing, nettverk og finans åpnet Amesto Global dørene i januar 2013. Amesto Global er i dag etablert i over 40 land, med store, internasjonale kunder på kundelisten. Amesto Global tilbyr eksisterende tjenester og produkter mot et internasjonalt marked, og hjelper internasjonale selskaper som skal etablere seg i Norden.
Mer om Amesto Global

Intraprenør i Amesto - The Apartments Company

Selskap: The Apartments Company
Område: Korttidsutleie av apartments som alternativ til hotell.

Året er 2013. Ilir Daci ser konturene av et spennende marked og starter Norwegian Apartments i Oslo i partnerskap med Spabo Eiendom. Selskapet vokser raskt, men gründeren får ikke utnyttet potensialet til fulle. I 2014 tar Daci og Spabo skrittet fullt ut og går sammen om å danne merkevaren The Apartments Company. Her kombinerer han intraprenørens frihet og kompetanse med Spabo Eiendoms tyngde, nettverk og solide finansielle plattform. I dag har The Apartments Company ambisiøse vekstplaner og over 150 møblerte leiligheter for korttidsleie i Oslo, hovedsakelig rettet mot bedriftsmarkedet. Selskapet jobber mot bransjer som konsulent, forsikring og IT.Mer om The Apartments Company

Intraprenører i Amesto - Connect My Apps

Selskap: ConnectMyApps
Område: Integrasjoner

Året er 2013. En irsk utvikler og en australsk markedsmann forundrer seg over at bedrifter hver eneste uke kastet bort verdifull tid med å skrive inn data på nytt manuelt eller å importere data fordi integrasjonen mellom ulike systemer og programmer ikke fungerer. ConnectMyApps ser dagens lys. Ved siden av jobb, og på bekostning av søvn, utvikler Luke Buckley og Nathan Bray en nettskyplattform, som gjør integrasjon av programvare enklere. For å sikre raskere ekspansjon og bedre rammebetingelser for å utvikle løsningen går gründerne inn som intraprenører i Amesto i 2014. I dag er ConnectMyApps en selvstendig aktør med både norske og internasjonale kunder, som blant annet Sister Jane. Mer om ConnectMyApps

Intraprenør i Amesto - Mari Ann Vassgård

Selskap: House of Consulting
Område: Utleie av konsulenter med tyngre IT-kompetanse

Året er 2013, og Mari Ann Vassgård går inn i en ny fase av livet som gründer. Den tidligere direktøren for IT-Consulting i Bragd AS starter et nettverksbasert konsulentselskap for utleie av konsulenter med tyngre IT-kompetanse innen ledelse og rådgivning. Som entreprenør har hun full frihet, men er likevel bundet til å gjøre alt arbeid på administrasjon, salg og markedsføring og nettverk. 1. september 2014 blir fristelsen for stor, og HoC går inn som et selvstendig selskap i Amesto. I dag er 130 selskaper tilknyttet nettverket, som utgjør en samlet kompetansebase på ca. 2000 konsulenter. HoC har viktige kundenavn på listen, som f, eks Tieto, Inmeta Crayon, Top Temp og Communicate. Mer om House of Consulting

Gründerfamilien Spandow

I år er det 27 år siden Thor Spandow (75) etablerte Spabo Eiendom. Han kaller seg fortsatt gründer. Det sitter i ryggraden.

Spabogruppen har gjennomført et generasjonsskifte og den operasjonelle driften er overlatt til de tre barna, men Thor er fortsatt administrerende direktør for gruppen samlet og ikke minst – gründer. Spabogruppen, som er et 100 prosent familieeiet selskap, hadde i 2014 en omsetning på omlag 1 milliard NOK.

Gruppen omfatter i dag følgende varemerker:

Thors strategi: bygge, forvalte og beholde

Thor Spandow
– Vi er seriegründere, både jeg og barna. Hvert selskap, eller hver bygård er et nytt gründerprosjekt. Vi er ikke spekulanter, vi er utviklere og forvaltere. Vi kjøper eldre gårder, renoverer og utvikler dem. Vi bygger opp nye forretningsområder fra bunnen, eller kjøper opp og utvikler mindre selskaper. Alt handler om å skape verdi og inngå langsiktige investeringer.

Thor Spandows gründergener
Rolf Widerøe (onkel) utviklet dagens metode for strålebehandling av kreft. Viggo Widerøe (onkel) startet flyselskapet med samme navn. Else Widerøe (mor) opprettet selskapet Contact Service i 1948, spiren til Amesto.

Contact Service jobbet med å formidle sekretærjobber for utlendinger som kom til Norge etter andre verdenskrig og utviklet seg senere mot vikarbransjen. Thor overtok i 1980 og fortsatte driften, i tillegg til jobben som administrerende direktør i Noack Batterier (senere Varta). Contact Service ble utviklet til Norsk Personal Gruppen, i samarbeid med kompanjongen Lars B. Gjerde, og deretter til Olsten Personal Norden. Dette selskapet ble til slutt solgt til Adecco i 2001. På dette tidspunktet var selskapet det nest største rekrutteringsbyrået i Norden med en årsomsetning på 2,1 milliarder kroner.

Thor har alltid interessert seg for eiendom, men tidligere kun på hobbybasis. Da Adecco kjøpte ut eierne av det som den gang het Olsten Personal Norden, plasserte Thor 150 millioner kroner av gevinsten i familiens eiendomsselskap. Da våknet barna!

Først kom den mellomste…
Jan Spandow
Jan Spandow (42), den mellomste sønnen, ble aktiv i eiendomsdriften i 2001. Eiendomsvirksomheten består av bolig, næring/butikker og utland.

Eiendommene i Jans portefølje ligger i dag hovedsakelig i Oslo og Moss. Selskapet er i dag blant de 40 største privateide eiendomsbesitterne i Norge og har over 450 utleieforhold, hvor om lag to tredjedeler stammer fra boligutleie. For næringslokaler er fokus særlig på Grünerløkka. Her har Spabo 47 butikklokaler/serveringssteder og er dermed en tung aktør. Eiendomsvirksomheten utgjør det meste av konsernets balanse og er estimert til en verdi av 1,7 milliarder NOK i 2013.

Så kom den største…
Arild Spandow
Arild (45) kom inn i den delen av familieselskapet som jobber med tjenesteytende næring, nå Amesto Group. Han er i 2014 konsernsjef for Amesto Group, som står for brorparten av konsernets omsetning.

Til slutt kom den minste….
Ariane Spandow
Også Ariane Spandow (37) er nå aktivt inne i driften i Amesto Group. Først på markedssiden, så på CSR og Eiendom. Hun har tidligere vært daglig leder og gründer for selskapet Den Kule Mage, som solgte mammaklær på Glasmagasinet i Oslo.

Aksjefordeling
Generasjonsskiftet i selskapet er gjennomført, men Thor har fortsatt en mindre aksjepost i Amesto Group, mens barna hver eier 33,3% av aksjene i Spabogruppen. Alle familiemedlemmene er aktive i styresammenheng og har full kontroll i selskapene. Alle større beslutninger krever full enighet mellom alle fire før iverksettelse.

%d bloggere like this: