HR til besvær

HR-blogginnlegg

I november skrev Amestos adm.dir Arild Spandow om en global og nasjonal arbeidsmasse som dessverre mangler engasjement i arbeidet sitt. I Norge viste forskningen at så få som 16 prosent var aktivt engasjert i jobben, og at så mange som 7 prosent var aktivt motarbeidende. Det er et sjokkerende bilde som tegnes. I dette innlegget vil jeg snakke om en HR-miks som kan bidra til føre til ansatte som er fornøyde og dermed har et økt engasjement på arbeidsplassen.

Det er mange elementer som spiller inn når man skal skape en god arbeidsplass der de ansatte trives og er fornøyde, men elementene kan i hovedsak settes i to kategorier: Struktur og kultur. I kategorien «struktur» gjelder det å finne riktig kombinasjon av å tillate ansatte å jobbe med det de faktisk er gode på, effektivisering av rutinepreget oppgaver, outsource tjenester som ikke trenger å gjøres «in house», samt ha kontroll på alt der gjelder lovverk.  I kategorien «kultur» gjelder det å bygge grunnverdier som er forankret hos ledelsen, samt å involvere ansatte på en riktig måte slik at man ikke opplever kulturbygging som tvang.

Kultur

Her i Amesto har vi gått i gang med et større kulturbyggingsprosjekt. De siste årene har det blitt kjøpt opp mange bedrifter i forskjellige land, og det har ført til at vi nå har mange kontorer som har forskjellig kulturer. Vi ønsker derfor at våre ledere skal har en grunnstamme å jobbe ut i fra slik at vi får en felleskultur med atferd som støtter opp om våre fellesverdier.

Dette jobber vi med på fire måter:

 1. Opplæring av alle lederne i selskapet.
 2. Involvere både ledere og ansatte i endringsprosesser.
 3. Smart rekruttering. Å rekruttere ansatte som både er faglig kompetente og kanskje viktigst passer inn den kulturen vi ønsker.
 4. Vi er opptatt av å ikke bare prate men gjøre det vi prater om. Da må vi ha lederne som er gode rollemodeller, fordi vi tror ansatte ser mer på hva ledere faktisk gjør enn hva de sier de skal gjøre.

Vi ønsker at kulturprosjektet skal føre til økt trivsel på jobb, bedre rutiner, og ikke minst en enda bedre opplevelse for kundene våre. Det tar tid å bygge en bedriftskultur, men vi jobber med et klart mål i sikte og regner med at i løpet av et par år vil Amesto-kulturen ha begynt å sette seg i vegger, tak og alle ansatte.

Struktur – IT-Systemer som effektiviserer

Mandag morgen. Et berg av kvitteringer stirrer utålmodig på deg. Hele forrige uke var du nemlig på reise. Gjennom hele reisen plukket du med det den ene kvitteringen etter den andre, og til slutt var det så mange at du hadde brukt opp både lommeboken og det ene rommet i kofferten. Det du egentlig må gjøre når du er tilbake i kontorstolen er å besvare alle kundehenvendelser fra reisen forrige uke, lage tilbud, og så var det jo i tillegg personalmøtet som kommer til å ta minst en time.

Kvitteringshaug

STRESS. Ett tilfelle av dette slaget kan skje de aller fleste etter en reise, men når dette blir en vanlig situasjon for den ansatte fører det til økt stress og vikende fokus fra det som er viktig: At den ansatte får jobbe med det vedkommende faktisk er god på. Administrative oppgaver tar mye tid fra den enkelte, og det kan ofte føre til irritasjon, økt stress og færre effektive arbeidstimer. Det kan også i verste fall føre til mistrivsel og lavere engasjement på arbeidsplassen.

Hvordan kan problematikken løses? Ved å implementerer passende systemer som effektiviserer denne type arbeidsoppgaver. Reiseregningen kan for eksempel løses slik vi har gjort i Amesto. Vi innførte nylig Visma-systemet Net Expense som lar ansatte ta bilder av kvitteringen med mobilen for deretter å lage reiseregning direkte inn i Vismasystemet. Kvitteringsfjellet blir borte, og våre ansatte kommer til å spare mye tid.

Det samme gjelder for eksempel kjørebok og timelister, tidskrevende arbeidsoppgaver som lett kan effektiviseres med de riktige systemene for din bedrift.

Struktur – Ikke gjør alt selv!

Det er ikke alle arbeidsoppgaver som lønner seg å utføre selv. Lønn er et av de områdene man bør vurdere om skal outsources, spesielt hvis du er en SMB bedrift med stor sårbarhet ved for eksempel sykdom. Det er mange regler forbundet med utbetaling av lønn, og dersom man gjør en feil her kan det få alvorlige konsekvenser. I tillegg er det et stort irritasjonsmoment for medarbeideren som ikke får utbetalt riktig lønn. Du skal være ganske sikker på at du har stålkontroll før du påtar deg denne oppgaven selv. Blir det repeterende feil i denne prosessen sier det seg selv at det fort kan gå utover den ansattes engasjementnivå…

Det samme gjelder rekruttering. Det er en dyr og tidskrevende prosess å få en nyansatt. Prosessen fra A–Å kan ta opptil flere måneder, og det kan fort koste mye å markedsføre stillingen og å intervjue kandidater. For ikke å snakke om kostnaden ved å feilansette. Å få hjelp til å finne riktig kandidat kan bety alt for din bedrift. Riktig kandidat vil ikke bare kunne produsere det du trenger, men også føre til økt trivsel blant alle på arbeidsplassen. Dersom man trives i jobben er man også mer tilbøyelig til å gi litt ekstra og ha et høyere engasjement i jobben man gjør.   

Struktur – Kjenn regelverket

Et annet element som kan føre til at mange bedrifter blør engasjement er at de faktisk ikke har full kontroll på regelverk. Det kan ofte føre til konflikter. Et eksempel:

Per er sjefen til Pål. Den siste tiden har det vært ganske dårlig stemning på jobb. Pål var nemlig syk i nesten to uker da han hadde sommerferie og mener at han har krav på å ta sykdomsdagene som ferie på et senere tidspunkt. Per på sin side mener at Pål ikke har krav på dette. Konflikten har tilspisset seg såpass at Pål nå har begynt å søke nye jobber. Hadde Per hatt en HR-partner kunne denne konflikten blitt avsluttet raskt – Pål har nemlig krav på disse feriedagene.

Les mer om ferieloven her.

Poenget med historien er at HR-kunnskap er svært viktig for enhver bedrift å ha tilgang til. I noen bedrifter er det fordelaktig å ansette noen som holder i denne biten, men for andre er dette en tjeneste man bør vurdere å kjøpe inn ved behov eller outsource. Å ha tilgang til eksperter kan spare bedrifter for tid, penger og konflikter. Har du fornøyde ansatte som er sikre på at de får det de skal ha er det lettere for dem å være engasjert i arbeidet sitt.

For små og mellomstore bedrifter er det ikke alltid økonomisk eller kvalitetsmessig riktig å ansette en heltidsansatt med fokus på for eksempel HR eller Lønn. Det kan være bedre å finne en HR-partner som kan bistå ved behov. Det kan fort bli tids- og kostnadsbesparende.

Ikke la ineffektiv HR ødelegge for bedriften, la det heller forsterke den med riktig kombinasjon av kunnskap, systemer, og outsourcing av tjenester.

Les mer om Amestos HR- og lønnstjenester på våre nettsider.

019_Erik_Vaag
Erik Vaag
CEO Amesto AccountHouse Holding &
VP Organizational Excellence Amesto Group

8. mars

Før jeg forteller om Amestos bidrag til likestillingskampen ønsker jeg å begynne dette blogginnlegget med noen korte, men dystre fakta som illustrerer hvorfor 8. mars-markeringen fremdeles er relevant og ikke minst viktig å delta på i 2015. 

 • Kvinner utgjør 70 prosent av verdens fattige
 • Opp til 60 prosent av seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år
 • Bare 22 prosent av verdens folkevalgte er kvinner
 • Kvinner utfører to tredjedeler av alt arbeid i verden, men tjener bare en tiendedel av all verdens inntekt
 • 630 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er ulovlig
 • Over 60 millioner jenter blir giftet bort før de fyller 18 år
 • For kvinner mellom 15 og 44 år, er vold en av hovedårsakene til død eller uføre

8. mars 1915

I Norge ble den internasjonale kvinnedagen feiret første gang i 1915, to år etter at kvinner fikk stemmerett. Klara Zetkin samlet kvinnene på et møte i Sveits. På denne tiden ble kvinnedagen brukt til protester mot krigen. I Norge var den kjente sovjetiske feministen Aleksandra Kollontaj hovedtaler på et stort fredsmøte i regi av Kvinneforbundet i Arbeiderpartiet. Dagen ble avholdt 7. mars den gang. Men den regelmessige, offisielle 8. mars markeringen kom først i gang etter andre verdenskrig.

8 mars_1915

Den første kvinnedagsmarkeringen fant sted i Folkets Hus ved Youngstorget, 7. mars 1915. Avisreferatet er hentet fra tidsskriftet Kvinnen, april 1915.

8. mars 2015

Kjønnsdiskriminering er en av de mest vedvarende brudd på menneskerettighetene i vår tid. Til tross for mange års forsøk på å fremme likestilling, fortsetter ulikheter blant kvinner/jenter og menn/gutter å manifestere seg på tydelige måter rundt om i verden. Det er flere kvinner enn menn som ikke kan leses og skrive, flere fattige kvinner enn menn, og for kvinner mellom 15 og 44 år, er vold en av hovedårsakene til død eller uføre. Dette bare for å nevne noen veldig få av alt for mange alvorlige utfordringer kvinner lider under i dagens verdenssamfunn.

I 1915 demonstrerte kvinner mot krigen. Hovedparolen var fred. I år kan vi gå under mange forskjellige paroler:

Hovedparoler: 
– Kvinner rammes hardest! Forsvar Arbeidsmiljøloven. 
– Ja til 6 timers dag! 
– 100 års tålmodighet er nok. Likelønn nå! 
– Når salg av Oslo vinner er pensjonstaperne kvinner. 
– Ikke rør overgangsstønaden! Verdighet framfor smålighet. 
– Øk fedrekvoten, Nei til salg av barnehager!
– Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjonene! 
– Kampen mot rasisme er også kvinnekamp! 
– Stopp vold mot kvinner 
– Håndhev Sexkjøpsloven. Flere og bedre hjelpetiltak!
– Bekjemp pornoindustrien!
– Nei til skjønnhetstyrraniet – merk retusjert reklame 
– Råderett over egen kropp – Stopp tvungen kastrering av transpersoner
– Solidaritet med verdens kvinner – Nei til okkupasjon og imperialisme 
– Fredpolitikk er kvinnepolitikk!

8 mars 2014

Rundt 10 000 deltok i markeringen 8. mars i 2014.

 Skolebygging i Afghanistan

Amesto er en av 99 norske bedrifter som er tilknyttet FNs Global Compact initiativ. Vi har lovet å hedre Global Compact sine 10 prinsipper innenfor menneskerettigheter, arbeidsmiljø, korrupsjon og miljø:

Human Rights

 • Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
 • Principle 2:make sure that they are not complicit in human rights abuses.  

Labour

 • Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
 • Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
 • Principle 5: the effective abolition of child labour; and
 • Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.   

Environment

 • Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
 • Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
 • Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.   

Anti-Corruption

 • Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. 

Hvert år kreves det av bedriftene som har meldt seg med på initiativet at man leverer en rapport på hvor man står og hva man har oppnådd i løpet av året som har gått. Du kan laste den ned Amestos rapport for 2014 her.

For å møte kravene til initiativet har vi blant annet gjennom vårt samarbeid med CARE i 2014 satt fokus på likestilling. Med CARE har vi bygget en skole i Afghanistan i Parawan provinsen. Her er det plass til 180 elever. 60 prosent er jenter og 40 prosent er gutter. CARE har gjennom sitt arbeid ute i felten sett hva det betyr å få begge kjønn på banen for at bærekraftig utvikling skal vedvare og videreutvikles.

Skolebyggingen har også gitt nye muligheter til den såkalte «Taliban generasjonen» – jenter som ikke har hatt tilgang til utdanning. Denne generasjonen er unge voksne nå som ikke kan lese og skrive. Amesto, gjennom CARE, bidrar derfor til at flere, ikke bare barn i grunnskolen, men også unge voksne og godt voksne, får tilgang til grunnleggende lese- og skrivekunnskaper. Lese- og skriveferdigheter er ikke bare en rettighet i seg selv, men bidrar også til å styrke kvinners evne til å kreve sine rettigheter i ekteskapet, i familien og i samfunnet. Skolen vi har bygget hjelper derfor mer enn de yngste i Afghanistan, men fanger også opp mødre og døtre som ikke fikk delta i ordinær utdanning i Afghanistan.

Vi fortsetter vår CSR-satsning i 2015, ikke med skolebygging, men vi fortsetter å fokusere på å forbedre menneskerettigheter og likestilling. Følg med på bloggen de neste månedene så får du vite mer om hvordan vi skal bidra til å hedre Global Compact initiatives 10 prinsipper. Dersom du ønsker å få vite mer om hvordan din virksomhet kan delta i initiativet må du gjerne ta kontakt så delere jeg av Amestos erfaringer.

Bilder fra skolen som ble bygget i 2014

Afghanaistan 2 Afghanistan 1 Afghanistan 3 

———————————————————-

Ariane Spandow200

Ariane Spandow Ansvarlig for CSR @aspandow