Titler til besvær

dummy-translation-ny

www.amesto.no/oversettelse

Ingen liker juksemakere. Derfor må oversetterbransjen ha selvjustis, og slå hardt ned på ethvert forsøk på å pakke inn oversettertjenester i tulletitler som ikke sier noe om hvilken kvalitet du kan forvente av oversetteren. Samtidig må vi anerkjenne at det er flere enn statsautoriserte translatører som holder mål og leverer oversettelser av høy kvalitet.

Riktig intrikat blir det først når vi blander inn store anbud, i både offentlig og privat sektor. Reneste bikkjeslagsmålet blir det faktisk når små og store aktører i oversetterbransjen slåss om kontrakter med så store verdier at det blir fristende å jukse. Kanskje legger man inn tolker eller oversettere som ikke er tilgjengelige for den typen oppdrag som er  aktuelt. Kanskje pakker man inn ukvalifiserte oversettere og tolker i tulletitler, i håp om å fremstå som noe mer enn man faktisk er. Problemet oppstår hvis de slipper unna. Da raseres både bransjens og oversetternes omdømme. Det må man slå hardt ned på. Ingen liker juksemakere.

Men når noen påstår at det kun er Tolkeportalen og Translatørportalen som tilbyr kvalitetsoversettere, reagerer jeg. Statsautoriserte translatører er ikke alene om å levere gode oversettelser. Statsautorisasjon i seg selv er ingen kvalitetsgaranti. Fagoversettere og oversettere med annen språkfaglig utdannelse leverer også oversettelser av meget høy kvalitet. De benyttes faktisk like ofte som statsautoriserte translatører, med fornøyde kunder som resultat.

Tilbake til anbudene. Disse store, verdifulle, viktige anbudene vi slåss om så fillene fyker. Det er ikke riktig at anbudssystemet favoriserer større og færre aktører og fører til høyere priser, slik mange hevder. Det er heller motsatt. Det er ikke størrelsen det kommer an på. Små byråer og enkeltpersonforetak har ofte vist seg å være konkurransedyktige på pris. Det er vel og bra, så lenge man opptrer ryddig og etisk. Grunnen til at større byråer som oftest vinner anbud, er en kombinasjon av kvalitet, erfaring, leveringsdyktighet, intern prosjektledelse og pris. For kunden er det betryggende å velge en stor aktør som tilbyr mange språk og som kan stille flere ressurser til rådighet. Vel og bra det også.

Så la oss som bransje kjøle ned debatten noen hakk. Anbud er en del av «gamet», og ingen skal jukse, med verken titler eller annet. Vi skal levere godt språk til riktig pris. Det blir det business av!

221_Arne Austrheim translations
Arne Austrheim
Adm.dir, Amesto Translations NO
Twitter: @ArneAustrheim