D-DAG for EDAG

Åse Moss Hansen AccountHouse

Senior manager Åse M. Hansen Amesto AccountHouse

1. januar 2015 går regjeringens store forenklingsprosjekt, EDAG, live. Prosjektet skal spare norske arbeidsgivere for om lag en halv milliard kroner i året. Men du må ta grep nå, for både rutiner og systemer må være på plass i løpet av 2014.

EDAG, eller Elektronisk Dialog med Arbeidsgiverne som det heter, var et viktig ledd i den forrige regjeringens forenklingspakke for næringslivet. Totalt estimerte man en besparelse på 5 milliarder kroner, hvorav EDAG-prosjektet alene skulle stå for en besparelse på 500 millioner kroner. Hensikten med EDAG er å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger ved å unngå dobbeltrapporteringer til flere etater.

I dag rapporterer arbeidsgivere de samme opplysningene om ansettelser, lønn og skattetrekk mange ganger. Dette må leveres på ulike skjemaer, til ulike myndigheter til ulik tid. Prosessen er tungvint og kostbar, og i tillegg øker det faren for feil.

Det er Skatteetaten som har hovedansvaret for gjennomføring av EDAG-prosjektet. Fra 2015 må alle bedrifter bli en del av A-ordningen, som er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Den nye A-meldingen sendes som en enkelt elektronisk melding via Altinn og erstatter følgende fem meldinger:

 • Lønns- og trekkoppgave
 • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
 • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Oppgave til lønnsstatistikk
 • Melding til Aa-registeret

En vesentlig andel av næringslivets administrative kostnader er knyttet til rollen de har som arbeidsgivere, og det er et betydelig potensial i bedre og mer samordnede løsninger på dette området, sa Sigbjørn Johnsen, da regjeringen sendte forslaget ut på høring i mars i fjor. Selv om bransjeorganisasjonen NARF ønsker endringen velkommen, finnes det aktører som mener troen på økonomisk gevinst er større hos staten selv enn hos arbeidsgiverne.

Akkurat her må jeg si meg enig med Johnsen. EDAG er good news for bedriftene. Før måtte vi kommunisere med hver enkelt etat. Fra 2015 vil de fleste etatene selv trekke ut informasjonen de trenger. Det går riktig vei for bedriftene.

 

Dette må du forberede i 2014

Selv om A-meldingen ikke trer i kraft før 1. januar 2015, må du likevel starte forberedelsene nå, for endringene setter krav til at lønnssystemet er tilrettelagt for A-meldings-rapportering:

 • Sjekk om du har en vedlikeholdsavtale på lønnssystemet ditt. Da slipper du å bekymre deg om endringer i rapporteringsgrunnlag og lovpålagte krav, fordi tilpasningene skal ordnes av leverandøren.
 • Bruker du en ekstern samarbeidspartner på lønn?
  Sjekk at de har et system som er tilpasset de nye endringene.
 • Følg med på A-ordningens egen nettside: Altinn.no/a-ordningen. Dette er EDAG-prosjektets hovedkanal for informasjon til publikum. Her får du informasjon om eventuelle nye krav eller endringer.

Dersom du ikke benytter et lønnssystem, er det ingen grunn til å fortvile. Du kan rapportere gjennom en internettportal, og i en overgangsperiode vil det også være mulig å levere oppgaven på papir.

Viktig å vite om EDAG

 • Lønns- og trekkoppgavekodene (LTO) forsvinner.
 • A-meldingen sendes elektronisk fra ditt lønnssystem. Hvis du ikke har et lønnssystem, kan du registrere a-meldingen direkte i Altinn. Du kan bare rapportere på papir om du har søkt spesielt om det.
 • A-melding skal sendes inn for hver kalendermåned du har opplysningsplikt. Fristen for innsending er ikke endelig fastsatt.
 • Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk får samme betalingsfrister som før, du skal altså fortsatt betale inn dette annenhver måned slik som i dag. Terminoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Siste innsending av terminoppgave blir for 6. termin 2014 som skal leveres i januar 2015.
 • Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Innsendingen i 2015 som gjelder 2014 blir den siste med disse skjemaene. Fra 2015 sørger a-meldingen for at opplysningene kommer inn løpende gjennom året.

Kilde: Kemnerkontoret, Oslo Kommune

Fremtidens regnskapsbransje

 

Arild Spandow

CEO Arild Spandow
Amesto
Følg meg på Twitter:
@CEOAmesto

I dag må en regnskapsfører være like god på teknisk system som på fag. En god regnskapsfører rådgir kunden om strategiske og forretningskritiske veivalg. For bare 10 år siden var kunden fornøyd hvis regnskapsføreren brukte strykejern til å rette kvitteringene og bokførte regnskapet manuelt.

Det har skjedd mye innen regnskapsfaget de siste tiårene. Regnskapsføring har gått fra å være et lovpålagt onde, til en strategisk tjeneste for å bistå eiere og ledelse i bedriftskritiske prosesser.

Da jeg begynte i bransjen på 90-tallet førte vi regnskapet for hånd på papir. Det var kun et par mann på kontoret som hadde tilgang til en datamaskin. Forventningene hos kunden var lave. Regnskap var noe man måtte ha, ikke noe man brukte som strategisk styringsverktøy for bedriften.

En typisk regnskapskunde hadde kontakt med sin regnskapsfører en gang i året, og da helst per post.

Farvel til gullklokken
For bare ti år siden var regnskapsførere kjent for å være svært stabil arbeidskraft. Det var ikke uvanlig å dele ut gullklokke til ansatte, og kundene beholdt samme regnskapsfører i generasjoner. Slik er det ikke i dag.

I dag er bransjen preget av mobilitet. Økonomer og regnskapsførere er ettertraktet på arbeidsmarkedet. De vet sin pris og de ønsker en rask karrierevei. De skifter beite hurtig og setter store krav til sin arbeidsgiver.

Parallelt med bevisste ansatte stilles det også langt større krav til regnskapsførerne nå enn før. I 2014 er teknologi og systemer en stor og viktig del av regnskapsførerens hverdag. Systemleverandørene er pådrivere og premissgivere for måten regnskapsførerne jobber på, og kundene forventer at man hele tiden kan tilby markedets mest effektive systemer. De vil ut i skyen og ha tilgang til webbasert regnskapsinformasjon 24-7. Det er ikke lenger nok å kunne regnskapsfaget, du må raskt kunne sette deg inn i ulike regnskaps- og lønnssystemer.

På bare noen år har det utviklet seg et markant skille i regnskapsbransjen. Vi har teknologiske økonomer, som er attraktive ansatte for oss. Så har vi de tradisjonelle regnskapsførerne uten interesse for system. De er en utdøende rase. Du er nødt til å ha systemkompetanse for å være en verdifull regnskapsfører i 2014.

Sosial kompetanse
Mens det for 10 år siden var svært uvanlig at man kommuniserte direkte med kundene, utover det å levere kvitteringer i en pose, må dagens regnskapsførere ha tett og nær dialog med bedriftslederne. Dette foregår på mail, telefon, på video og på Skype, i tillegg til kundemøter. Det betyr også at selve regnskapsførerrollen er endret.

Vi er svært bevisste på hvilken mennesketype vi rekrutterer til våre team. I tillegg til å ha kompetanse på fag, bransje og system må de være utadrettet. De må kunne forholde seg til kundene som rådgivere, og aktivt oppsøke direkte kontakt. Her har det skjedd en revolusjon.

En profesjon i endring
I dag er bransjen preget av noen få, store aktører, og en mengde små, lokale selskaper. Dette er i ferd med å endre seg. Dersom utviklingen følger internasjonale mønstre kan man forvente en kraftig konsolidering av bransjen. Totalt sett innebærer endringene i regnskapsbransjen at det blir vanskelig for de små aktørene å holde tritt med utviklingen på alle områder.

Det kommer stadig nye krav fra både nasjonale og internasjonale organer og det settes krav til omfattende sertifiseringer, som f. eks. ISO. I tillegg blir det nærmest umulig å møte krav fra ansatte om faglig og personlig utvikling i en liten regnskapsbedrift.

Også revisjonsselskapenes inntog på regnskapsmarkedet bidrar til å endre bransjen.

Revisjonsbransjens inntok på regnskapssiden er utelukkende positiv. I tillegg til økt konkurranse bringer de med seg flere tiårs opparbeidet profesjonalitet og et tungt kvalitetsstempel. Det kommer kunden til gode og er med på å løfte vår profesjon.

Bli kjent med Amesto.