Lønnsomme grep for miljøet

Arild Spandow

CEO Arild Spandow
Amesto
Følg meg på Twitter:
@CEOAmesto

I oktober i fjor blogget jeg om hvorfor bedrifter og næringslivsledere bør ta større ansvar for miljøet. For det er en lønnsom affære, ikke bare i form av kostnadsreduksjon og energibesparelser, men også i form av vekst, omdømme og attraktivitet. Dette er nok de fleste enige med meg i. Etter dette blogginnlegget fikk jeg flere henvendelser fra ledere som lurte på hvilke konkrete tiltak Amesto har gjennomført. Derfor skal jeg nå skrive om hva du som leder kan gjøre for å bidra til et mer bærekraftig miljø.

Som jeg har sagt tidligere, vi kan ikke utelukkende belage oss på at politikerne tar ansvar for en bærekraftig fremtid. Vi har et personlig ansvar. For næringslivsledere tilligger det et særskilt ansvar, og en mulighet, til å bidra til å få miljøbevissthet på dagsorden.

I Amesto har vi tatt en del grep for miljøet i løpet av det siste året. Noe er smått og enkelt, andre aktiviteter er mer omfattende. Jeg har laget en liste, og kanskje kan det inspirere noen til å komme i gang.

493x182_general11

 • Samlokaliser
  I april 2013 gjennomførte vi vår største samlokalisering og samlet alle de norske selskapene våre i Kværnerhallen i Oslo. Dette er også gjennomført i øvrige byer og land vi er representert i. I Kværnerhallen sitter alle i landskap, og det fungerer godt.  Med det reduserte vi arealbehovet vårt med 20 %. Kontoret er en miljøbygning, et såkalt klasse B-bygg.
 • Reduser bruk av strøm
  Vi har lagt inn automatisk lyskontroll på alle rom. Her må ingen huske på å slukke lyset når de forlater plassen eller møterommet.
 • Fjern personlige printere
  Vi har bannlyst personlige printere. Ja, det satt langt inne og beslutningen skapte en del støy. Men nå fungerer det knirkefritt, og det er ganske absurd å tenke på at der vi før hadde 60 printere klarer vi oss nå med 5.
 • Sett opp kildesorteringsstasjoner
  Ingen har egne søppelbøtter hos oss. Vi har innført kildesorteringsstasjoner strategisk plassert i lokalet.
 • Innfør e-faktura
  Konsernet er nå over på e-faktura og digital dokumentbehandling. Er du ikke der ennå, er dette et godt sted å begynne.
 • Reduser bilparken
  Vi har fjernet faste parkeringsplasser, innført rotasjonssystem og oppfordrer ansatte til å benytte alternativ transport.
 • Miljøsertifiser bedriften din
  I desember ble vårt hovedkontor i Kværnerhallen sertifisert som Miljøfyrtårn. I 2014 og 2015 følger øvrige kontorer i Norge etter, med Sverige og Danmark til slutt.
  En sertifisering setter krav til bedriften på en rekke områder (se under). 
 • Innfør resirkulering for elektronisk utstyr
  I løpet av kort tid er en resirkuleringsordning på plass hos oss, for mobiltelefoner og brukte PCer.
 • Reis mindre
  Vi benytter videokonferanseløsninger, som reduserer vårt reisebehov til et minimum. Godt for lønnsomheten og godt for miljøet.

Så hvorfor forteller jeg det? Fordi det viser at alle kan bidra. Du behøver ikke gjør alt, men du kan gjøre noe. Derfor oppfordrer jeg deg til å sette av 30 minutter i uken som kommer. Samle noen kloke hoder og tenk etter. Hvilke ting kan du enkelt gjøre i din bedrift for å bidra til et mer bærekraftig miljø. Begynn der, så kan du utvide listen etterhvert.

For igjen – miljø er en lønnsom affære.

Godt nyttår!

Ønsker du hjelp til å komme i gang med e-faktura?

Les om Amestos sosiale ansvar.

Miljøsertifisering

 1. Virksomheten skal tilpasse og bruke en skriftlig innkjøpsveileder for innkjøp av varer og tjenester som de selv bestiller
 2. Virksomheten skal i størst mulig grad velge produkter for henholdsvis egen drift og videresalg som tilfredsstiller kravene til en tredjeparts miljømerking.
 3. Virksomheten skal kreve at deres mest sentrale leverandører dokumenterer miljøprestasjon (sertifikat) eller beskrive rutiner innenfor temaene innkjøp, energi, avfall, transport og/eller utslipp. Årlig skal antall miljøsertifiserte leverandører dokumenteres i miljørapporten.
 4. Dersom innkjøp foretas av annen enhet, f.eks kommunal innkjøpsenhet eller kjedekontor, skal det fremlegges dokumentasjon som viser at denne enheten oppfyller innkjøpskravene i krav id 15, 16 og 17 ovenfor.
 5. Settes en del / deler av virksomhetens drift ut til andre, skal disse leverandørene påvirkes til å miljøfyrtårnsertifisere seg.
 6. Vi er kontrollmedlem av grøntpunkt.
 7. Ved innkjøp av kopimaskiner og skrivere skal utstyret kunne ta dobbeltsidig kopiering/utskrift. Lavt energibruk og forbruk av blekkpatroner/tonerkassetter skal også vektlegges.
 8. Bruk av engangsartikler skal være redusert til et absolutt minimum. (vi har bomullstørk på toalettene)  Dette bruker opp til 63% mindre energi sammenlignet med papirhåndklær og genererer opptil 79% mindre avfall sammenlignet med papirhåndklær.