Aldri mer budsjett

Arild Spandow

CEO Arild Spandow
Amesto
Følg meg på Twitter:
@CEOAmesto

For ett år siden gikk Amesto fra tradisjonelle budsjetter til Beyond Budgeting. Vi ønsket å styre selskapet på mål, avvik og handlingsplaner fremfor historiske budsjetter som var utdatert i dét siste punktum var satt. Det har vi ikke angret på!

Problemet med tradisjonelle budsjetter er at det stjeler tid og fokus fra nøkkelpersoner. Våre viktigste folk skal konsentrere seg om vår kjernevirksomhet; å jobbe med regnskap og lønn, konsulentutleie, rekruttering, forretningssystemer og oversettelse. De skal skape resultater! I tillegg er tradisjonelle budsjetter ubrukelig som styringsverktøy, både for operativ ledelse og styre, fordi organisasjonen og markedet er i konstant endring.

Beyond Budgeting
En styringsmodell som baserer seg på mål, avvik og handlingsplaner. Man vurderer forrige kvartal og forventet resultat de neste fire kvartalene. Prognosemodellen fordrer at all input om forventede resultater skal være 100 % realistiske.

Mer konkret viste våre beregninger at budsjettrelaterte operasjoner la beslag på 3 årsverk. Med Beyond Budgeting kreves det maksimalt ett årsverk for å gjøre jobben. I tillegg er styringsverktøyet realitetsforankret og ikke historisk utdatert etter kun kort tid.

Dokumentasjon fra undersøkelser og forskningsdokumenter underbygger mine betraktninger og viser at budsjettprosessen tar 4-5 måneder og sløser 20-30 % av tiden til toppledelsen og økonomiledelsen.

Ett år etter at avgjørelsen om å gå over til Beyond Budgeting ble tatt er vi noen erfaringer rikere:

  • Det var helt riktig å gå vekk fra tradisjonelle budsjetter, og vi går ikke tilbake.
  • Vi undervurderte tiden og ressursene som kreves for å implementere denne omfattende endringen uten ekstern hjelp.

For Amesto og våre ledere, betyr endringen at det er slutt på å tenke taktisk i budsjettprosessen. Du kan ikke rapportere for lave forventninger for å sikre seg, eller for høye tall for å vise deg. Det skal være realistisk. Er du ikke ærlig i inputfasen risikerer du at styret iverksetter tiltaksplaner som slår bena under driften For eksempel krever kutt i antall ansatte når du egentlig burde ansette fler.

Lav utbredelse
Dessverre ser det ikke ut til at Beyond Budgeting har «tatt av» verken i Norge eller i resten av verden. Åtte av ti bedrifter i Norge planlegger å beholde budsjettet eller bare gjøre små endringer i hvordan de budsjetterer. Kun et fåtall profilerte bedrifter, som Statoil og Telenor, fremheves som Beyond Budgeting bedrifter*.

Det samme gjelder globalt: Svært få bedrifter har tatt i bruk Beyond Budgeting rundt om i verden. En undersøkelse fra 2010 viser også at Beyond Budgeting er det minst populære budsjettverktøyet av alle parametre i undersøkelsen. Færre enn 5 % sier at de benytter det.

Hva nå?
Jeg tror ikke vi vil se noen boom i utbredelsen av Beyond Budgeting, verken i Norge eller andre deler av verden de neste årene. Modellen har eksistert lenge og kun et fåtall bedrifter har valgt å implementere det. Det er synd, for selskapene går glipp av enorme muligheter, både styringsmessig og ressursmessig.

For Amestos del er konklusjonen enkel: Aldri mer budsjett!

Les mer om Statoils erfaring med Beyond Budgeting.

*Johansen (2010), Eriksrud og McKeown (2010) og Ekholm og Wallin (2000) finner at henholdsvis 81,5%, 81% og 85,7% av respondentene planlegger å beholde budsjettet eller gjøre små endringer i hvordan de budsjetterer.

Utbredelsen av Beyond Budgeting i Norge er begrenset (Eriksrud & McKeown, 2010; Johansen, 2010), men flere profilerte norske selskaper, som Statoil og Telenor, fremheves som Beyond Budgeting bedrifter.

www.bbrt.org