Valgomatens dilemma

Bilde

CEO Arild Spandow
Amesto
Følg meg på Twitter:
@CEOAmesto

 

I disse valgkamptider florerer det med såkalte «Valgomater», som er internettmålinger som skal hjelpe deg å finne ut hvem du bør stemme på ved neste valg. Jeg er akkurat ferdig med å fylle ut en slik, og resultatet ble som forventet, selv om det skilte kun 1 prosentpoeng mellom «topp tre» partiene jeg visstnok er mest enig med (Ap,V og H).

Det som slo meg mens jeg fylte ut svarene på spørsmålene var ikke hvilke spørsmål eller påstander de stilte, men hvilke spørsmål som ikke ble stilt! Jeg ser på meg selv som en sentrumsorientert person, som med årene har blitt noe mer sosialdemokratisk enn det jeg var i mine yngre år. Etter mange år i utlandet er jeg blitt overbevist om at markedet ikke løser alle problemstillinger selv, og at vi er best stilt med at mange av basistjenestene i et samfunn er best håndtert av fellesskapets representant, staten. Jeg har selv sett hvordan privatisering av naturlige ressurser, som vann, infrastrukturtjenester som tog, eller skole, ikke har klart å løse de utfordringene som ligger i leveransen av dette, selv om dette har blitt overlatt til det private.

Utfordringen blir derfor ikke hvorvidt man ønsker at det private skal overta (del)ansvaret for leveranse av samfunnstjenester som veiutbygging, helsetjenester eller skole, slik det blir fremsatt i valgomatene, eller av de politiske partiene. Problemstillingen er heller hvordan man skal finne løsninger for dette dersom det offentlige ikke gjør dette godt nok! Dersom det offentlige ikke tar ansvar for at de tjenester som leveres er gode nok, blir alternativet fort et spørsmål om det private løser dette bedre. Fra andre land vet vi at dette kun representerer en god løsning for de som har råd til å betale for det, mens det offentlige alternative blir enda dårligere og dermed et enda mindre attraktivt tilbud.

Det er derfor med tungt hjerte jeg svarer at jeg ønsker mer veiutbygging i Norge, svarer ja til private helsetjenester, ser behovet for utredning av oljeutvinning i Lofoten eller ser behovet for privatskoler. Jeg savner rett og slett fokus fra det politiske Norge på hvordan vi skal forbedre det vi allerede har.