Sosiale medier og rekruttering: Sjefen sjekker profilen din

Bilde

Konsernsjef Gisle Tungland
Amesto People

Følg meg på Twitter:
@GisleTungland

 

SJEFEN SJEKKER PROFILEN DIN!

 

Vi har spurt et representativt utvalg av norske næringslivsledere om hvordan de bruker sosiale medier i rekrutteringsprosessen. Dette bør du være klar over:

Hele 44 prosent av norske næringslivsledere sjekker profilen din på Facebook hvis du er en potensiell jobbkandidat. 1 av 4 sjekker LinkedIn.

Etter min mening burde ledere være mye flinkere enn som så. Sosiale medier er en gullgruve, hvis man bruker det riktig. LinkedIn er nyttig for å finne aktuelle kandidater, men som vi alle vet, LinkedIn forteller søndagsskoleversjonen. Det er på Facebook du viser hvem du egentlig er. Det skrives aldri noe negativt om deg på LinkedIn. Arbeidsgivere møter den blankpolerte «sannheten» av deg – den du ønsker å vise potensielle arbeidsgivere. Facebook derimot er et ærligere medium. Her viser du deg frem for dine nærmeste, venner og bekjente. Du blir fortere avslørt hvis du jukser, og dermed bør du vise hvem du er på godt og vondt. Nyttig å tenke på for deg som bretter ut livet ditt på Facebook, og kjekt å vurdere for den som skal ansette noen.

Vi spurte også 1.000 vilkårlige personer om hvordan de trodde norske næringslivsledere brukte sosiale medier i rekrutteringsprosessen. Ganske interessante funn. Nordmenn flest tror sjefer sjekker langt flere sosiale mediekanaler enn de faktisk gjør. Facebook står øverst på listen over sosiale medier vi tror sjefen sjekker før de ansetter nye medarbeidere. Nesten 7 av 10 nordmenn tror den potensielle arbeidsgiveren sjekker Facebook, mens det faktisk kun er 44 prosent av sjefene som undersøker denne plattformen.

Twitter er langt mindre populær blant bedriftsledere enn folk tror. Blant folk flest tror 40 prosent at en potensiell arbeidsgiver sjekker denne kanalen. Til sammenligning svarer kun 8 prosent av næringslivslederne at de sjekker Twitter-profilen din.

Vi fant også ut at næringslivsledere er lite interessert i å sjekke opp om du blogger på fritiden. Mens hele 38 prosent av arbeidstakere tror at arbeidsgivere sjekker om du har en egen blogg, er det kun seks prosent av sjefene som bruker tid på å undersøke dette.

Ikke overraskende er det at vi fant større samsvar mellom hva sjefene gjør og det nordmenn flest tror de gjør på LinkedIn. 25 % av næringslivslederne sier de sjekker LinkedIn før de ansetter nye, mens 34 % av oss tror sjefen vil vurdere profilen vår her.

Så hva betyr dette?

Til deg som på ett eller annet tidspunkt ønsker en ny jobb, vær bevisst på hvem du er i sosiale medier. Vær ærlig, men tenk også på at sjefen ser deg.

Og til alle som er på jakt etter gode hoder – hva venter du på? Sosiale medier er kommet for å bli.

Se oppslag om sosiale medier og rekruttering i DN.no, juli 2013.

Nb: Undersøkelsene er gjennomført av Norstat for Amesto People.

Amesto People har spesialisert seg på utleie av konsulenter og rekruttering innen
Økonomi, HR og Engineering.

Seks av ti bedrifter innfører e-faktura

Arild Spandow

CEO Arild Spandow
Amesto

Følg meg på Twitter:

@CEOAmesto

Ett år er gått siden myndighetene innførte krav om at all handel med offentlig sektor skulle skje med e-faktura. En fersk undersøkelse vi ha gjennomført via Norstat viser at hele seks av ti nå har innført, eller har planer om å innføre e-fakturasystemer. I 2012 var det kun 36 prosent som hadde innført e-fakturasystemer. Det at flere bedriftsledere ser nytten av e-faktura er gledelig. Det viser også at kravet fra myndighetene faktisk har hatt effekt.

Fortsatt er det hele 32 prosent av næringslivslederne som ikke prioriterer innføring av e-fakturasystemer i sin bedrift. I verste fall betyr det at disse bedriftene går glipp av offentlige kontrakter.

Et annet paradoks er kostnaden. Hvert år skrives det ut rundt 500 millioner fakturaer i Norge. Av dette går omtrent 55 prosent til privatpersoner og 45 prosent til bedriftskunder*. Beregninger viser at besparelsen for bruk av e-faktura ligger på rundt 200 kroner per faktura. Vi snakker om store summer for hver bedrift. Tenk hvilke besparelser dette ville blitt ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Samtidig viser undersøkelsen at bedrifter med få ansatte er dårligst på innføring av e-faktura. I bedrifter med en til fem ansatte svarer nær halvparten at dette ikke prioriteres for deres bedrift. Undersøkelsen viser også at store bedrifter, med over 50 ansatte, har vært flinkest til å innføre systemene. Her svarer 78 prosent at de har innført, eller planlegger å innføre e-fakturasystemer. Dette er den samme trend som i 2012.

Her mener jeg vi som bransje må bli flinkere til å kommunisere fordelene med e-faktura. I små bedrifter vil besparelser som dette slå sterkt ut. Investeringen er liten og gevinsten stor. I tillegg kommer miljøhensyn og ikke minst de økte feilmarginene ved manuell behandling av fakturaene.

Kort sagt, hopp i det. E-faktura lønner seg!