De viktige kontorlokalene

2. KH

Av: CEO Arild Spandow, Amesto

Amesto har samlet nesten 200 ansatte på ett plan i Kværnerhallen i Oslo. Fra før har vi samlokalisert selskapene våre i både København og Stockholm. Endelig er vi der vi skal være, og det virker!

Helt siden 2002 har vi vært ett konsern. Samme eiere, samme merkenavn. Kulturen derimot har vært ulik fra sted til sted, og vi var heller ikke verdensmestere i å snakke sammen. Ett av mine viktigste insentiver for å samlokalisere selskapene var ønsket om fri flyt av informasjon. Det kan virke banalt, men først etter at vi sitter på samme sted har selgere begynt å gi hverandre leads og dele erfaring på tvers av selskaper. Fagmiljøer på tvers har endelig fått et ansikt på det som før bare var et navn på listen over ansatte. Barrieren for å dele er borte. Fra å være enkeltstående selskaper organisert i ett konsern ER vi nå ett konsern. For oss er flyttingen derfor også et organisasjonsutviklingsprosjekt Min påstand er: Når ansatte får felles fysiske rammer, blir det lettere å utvikle en felles kultur.

Valg av lokaler

Det var ingen lett oppgave å finne et egnet lokale til 200 ansatte som fra før satt spredt i hele Oslo. Jeg så på lokaler i sentrum, men her var vårt krav til størrelse en utfordring. Nydalen var et annet alternativ. Problemet var trafikken på Ring 3, for de som bor i øst. Skøyen, som var et tredje alternativt var i overkant høyt priset, og det samme gjaldt Bjørvika.

Med utgangspunkt i en kartlegging av ansattes bostedsadresser, vurdering av pris, kravet om størrelse og ønsket om å finne noe som passet Amestos profil og kultur, kom Kværnerhallen opp som det beste valget. Kværnerbyen er en bydel under utforming. Det er «up and coming». Det har solide historiske røtter, det fremstår moderne og profesjonelt, det er sentralt, jordnært men ikke snobbete. Kort sagt det matcher Amesto, og underbygger alt vi står for. Her vil vi bo!

   3 KH (2)

Så hva betyr det? Nye lokaler og alle problemer er løst? I wish! Men det blir lettere å jobbe sammen, lettere å finne smarte løsninger, lettere å tiltrekke oss (og beholde) de beste ansatte. Vi har nå samlet muskler nok til å sloss i Premier League. Det blir det resultater av.

Forandring starter med det første steget

TORILD~1

Torhild Skogsholm
Generalsekretær i CARE

I over tretti år har Afghanistan vært herjet av krig og konflikt. En av de store utfordringene i dag er å bygge opp et skole- og utdanningstilbud som kan gjøre befolkningen i bedre stand til å ta landet sitt videre, skape utvikling og fred. Særlig på den fattige landsbygda er det langt mellom skolene, og ofte er det farlig å bevege seg mellom landsbyene. Der det ikke er skole, har barna da ingen mulighet til å starte utdanningen sin. Dette vil vi i CARE gjøre noe med.

Afghanistan (standard)

Med støtten fra våre samarbeidspartnere kan vi utvide arbeidet for å etablerer skoler i landsbyer der det ikke er noe annet tilbud, utdanne lærere, skaffe utstyr og bygge skolebygg der det trengs. Våre lokalt ansatte besøker foreldre hjemme for å snakke om hvor viktig det er med skolegang for både jenter og gutter. Slik har tusenvis av afghanske barn fått mulighet til å lære å lese og skrive. Jeg har selv besøkt skoler etablert av CARE i Afghanistan. Jeg så hvor ivrige barna var etter å lære. Når barn først har kjent savnet etter å kunne lære om verden, da tror jeg de blir ekstra motivert når de får muligheten til å gå på skole. Å sørge for at flere jenter og gutter får den muligheten, er en av de beste måtene vi kan støtte dem – og støtte Afghanistan.

På vegne av CARE i Afghanistan og barna som kan gå på skolene de bygger, vil jeg si tusen takk til alle som støtter vårt arbeid. Det betyr mye! Jeg håper mange av dere blir med på Gå i hennes sko-kampanjen fra 15. april til 5. mai. Det er en flott mulighet til å komme i litt bedre form samtidig som du bidrar til jenteskoler i Afghanistan og lærer mer om tema. For hver dag du går mer enn 8000 skritt så har du større sjanse til å vinne tur til et av CAREs prosjektland. Les mer her.
Takk for din støtte!

Torild Skogsholm
Generalsekretær CARE Norge

Fremtiden kommer!

Gisle Tungland Amesto People-Norge

Amesto People
Administrerende direktør
Gisle Tungland

Fremtiden kommer. Egentlig ganske av seg selv. Fremskritt derimot, må skapes og jobbes for. Det gjelder for de fleste av oss, enten vi er i arbeidslivet, i familien eller som nå, når veldig mange grubler over hvilket studiested som skal søkes. I Amesto People er vi ikke tilstede i akkurat denne fasen. Vi jobber med rekruttering og konsulentutleie. Det betyr at vi møter deg igjen, når hodet er fylt av kunnskap og du er over i erfaringsfasen.

Vi har mange gode historier å fortelle i så måte, men også en del mindre gode. Kanskje til og med dårlige, først og fremst for det mennesket som har gjort feil og dårlige valg.

For det er til syvende og sist valg det handler om. Hele livet i gjennom. Og det første viktige valget vi tar i voksen alder er ofte utdannelsen. Ingen kan velge for andre, men vi som ser konsekvensen av veldig mange valg kan kanskje ha noen gode råd å gi på veien. For valget er ditt, og kun ditt. Om du ikke tar med deg noe annet fra det jeg skriver her, så ta med deg det. Men du skal få med deg litt mer på kjøpet. Gjennom 15 år som hodejeger har jeg dannet meg noen betraktninger om hva du som fremtidig student bør ha i bakhodet når du nå skal velge studium. For enkelhets skyld kan vi gjerne kalle dem:

Studentens 10 bud

1. Prøv din fremtid
Tenk ti år frem i tid, når du vurderer aktuelle studieretninger. Hvor vil du være i livet om du velger akkurat denne? Blir du glad i og av den jobben du da har, og tjener du nok til å leve det livet du ønsker?

2. Vær brutalt ærlig med deg selv
Hva er du flink til? Når sysler du med noe som gjør at du glemmer tiden? Hva ligger enklest for deg og hva ligger tungt for deg? Å velge en retning som ligger på siden av evner og interesser kan ikke bare bli tungt, men kan også gå direkte galt. Det kan mange eldre mennesker fortelle deg om, som kanskje har latt andre velge retning for seg eller som ikke har kjent seg selv godt nok.

3. Ikke fortvil over valgmulighetene
Finner du ut at du har valgt feil og vil endre studieretning, betyr det ikke all verden. Men vær forberedt på å måtte forklare årsaken til retningsendring. Og her finnes utallige legitime årsaker.

4. Håndter usikkerhet
Ikke ta et friår. Velg heller generelle fag som er av allmennyttig interesse, eller ta et språk-år i utlandet. Språk, økonomi, pedagogikk m.fl. er god basiskunnskap.

5. Gjør research
Tilegn deg informasjon. Prat med noen som har det du ser på som drømmejobben. Hvordan er hverdagen? Hva er de største gleder, hva er vanskelig?

6. Oppsøk motstand
Snakk med de som er uenige i ditt valg. Prøv dine egne argumenter. Kanskje har de litt rett?

7. Ikke gjør som mora di sier.
Hør på gode råd, søk kunnskap fra andre men bestem selv. Det er din fremtid.

8. Velg med både hode og hjerte
Velger du ut fra interesse, evner og i tillegg hensyntar kompetansen samfunnet etterspør, har du en vinneroppskrift.

9. Vær aktiv i studietiden
Ta utfordringer, ta verv og vær engasjert. Men; ikke la det gå ut over karakterene. Da har du bare vist at du ikke kan prioritere.

10. Bygg egen merkevare
Skaff deg nettverk, både blant medstudenter, i studentforeninger og i arbeidslivet. Ta relevante sommerjobber om du har mulighet for det. Bruk sosiale medier til å markedsføre deg selv (med måte) men vær bevisst hvordan du fremstår på nett. Fremtidige arbeidsgivere ser på langt mer enn CV når du søker på en jobb.

Det fortelles en historie om en romersk kunstner, som fikk i oppdrag å male favoritt-kjæledyret til keiseren. Kjæledyret var en hane. Kunstneren ba da om å få låne hanen, slik at han kunne studere den inngående før han tok på seg det ærefulle oppdraget med å male den. Slik gikk det til, og kunstneren studerte hanen i et helt år. Deretter gav han keiseren hanen tilbake, med beskjed om at han ikke kunne male hanen allikevel. Han visste ikke lenger hva en hane var for noe.

Ingenting er viktigere enn ydmykhet for faget, for studiet og for (etter hvert) jobben du skal utøve kompetansen i. Tro gjerne du er noe, for de som er noe er ofte de som blir noe. Men å tro man kan et fag, er like ofte den beste måten å ikke lære det på. Jo lenger i studiet du kommer, jo mer bør du helst forstå hvor lite du faktisk vet. Nyutdannede siviløkonomer smiler av og til overbærende til meg når jeg sier dette. Men å studere åpner først og fremst døren til et univers du før ikke kjente til. Vær nysgjerrig, åpen og modig. Men vær ydmyk. Det er et stort univers.

Lykke til med ditt valg!