Regnskapsbransjen er spennende – det er her det skjer!

Av Sandra Riise , administrerende direktør i NARF.

Regnskapsbransjen er ikke lenger den trauste, litt kjedelige bransjen hvor alle jobber med historiske data! I dag er dette en av de bransjene som gjennomgår den sterkeste endringen, og årsaken til dette finner vi i den teknologiske utviklingen og endring i kundebehovene. Bare en ting står fast: jakten på god kvalitet i alle regnskapsproduktene skal være topp!

Kundene setter ut økonomifunksjoner
Outsourcing er en tung internasjonal trend – det handler om å sette ut funksjoner som ikke inngår i bedriftens kjernevirksomhet til profesjonelle aktører. De mest vanlige prosessene som outsources er regnskap, fakturering, lønnsadministrasjon, IT-drift, renhold og kantine. Antall foretak som velger å overlate regnskap og andre økonomifunksjoner til eksterne aktører, har vært stigende de siste årene. I dag benytter mer enn 310 000 foretak en autorisert regnskapsfører – det er svært mye – tatt i betraktning at vi har ca 400 000 aktive foretak i landet. Som følge av sterk kundetilgang har antall autoriserte regnskapsførere økt betydelig de siste årene. I 2000 hadde vi ca 4 000 autoriserte regnskapsførere, dette tallet er steget til ca 11 000 ved utgangen av 2012. Omsetningen i bransjen passerte 11 milliarder i 2011. Undersøkelser viser at kundene har stor tillit til og er tilfreds med sin regnskapsfører, og kundeforholdene er langvarige.

At antall kunder øker, er ikke bare positivt for bransjen. Det er samtidig et signal til de unge som skal velge utdanning om at behovet for kompetanse øker, og de kan dermed trygt velge økonomiutdanning rettet mot å bli autorisert regnskapsfører.

Den sterke veksten vil fortsette.
Hvorfor velger så mange bedrifter å sette ut sine regnskaper til en ekstern leverandør? Årsakene er nok mange. Først og fremst; outsourcing av regnskapet frigir administrative ressurser som kan styres mot virksomhetens hovedformål som utvikling av produkter og tjenester, markedsføring, kundepleie, personalområdet mv. En annen viktig årsak er at regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen er omfattende og komplisert – og regelverket endres ofte. Det er vanskelig å få tak i kvalifisert bemanning, og sårbarheten er ofte stor som følge av sykdom og risiko for opphør av arbeidsforhold. Teknologi er også en årsak til outsourcing av regnskaper. Regnskapsproduksjonen krever avanserte og kostbare IT-systemer som skal driftes og utvikles i et stadig raskere tempo. Ved å sette ut regnskapet vil bedriftenes regnskapskostnader omgjøres fra faste til variable kostnader tilpasset omfanget av virksomheten.

Opprinnelig var det hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som satte ut regnskapene sine. I dag ser vi at stadig større virksomheter outsourcer økonomifunksjoner – noe som har sammenheng med at konsolideringen i regnskapsbransjen har resultert i større tilbydere. Amesto er en av landets store aktører på regnskapsområdet, og selskapet er aktiv bidragsyter til bransjeutviklingen.

Regnskapsbransjen er i endring – den moderniseres
Som sagt innledningsvis – bransjen er i endring, og dette skyldes to sterke drivere; IKT-utviklingen og endring i kundebehovene. Den teknologiske utviklingen bidrar til å automatisere regnskapsproduksjonen og effektivisere rutinene i regnskapsbedriften. Dermed frigis tid til mer og bedre kundekontakt. Vi ser en økende bruk av regnskapsfører som rådgiver på økonomiområdet. På denne måten blir regnskapsfører både en diskusjonspartner når viktige avgjørelser skal tas, og en bidragsyter til økt lønnsomhet hos kundene.
For regnskapsførerbransjen er økonomiarbeidet kjernevirksomhet – det er høy kvalitet og kundepleie som har hovedfokus for alle ansatte. Derfor er det trygt for bedriftene å velge en autorisert regnskapsfører som samarbeidspartner økonomiområdet.

Sandra Riise, administrerende direktør i NARF

Omdømme – The Amesto way

Av Cecilie Fensholt, kommunikasjons- og markedssjef i Amesto Group.

Det er ikke småtteri som legges i bakebollen og røres sammen til det vi kan kalle omdømme.

For Amestos del er omdømmet rett og slett summen av forventninger omgivelsene har til produktene våre, tjenestene, servicen og aktivitetene i forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner. Det er også summen av alle historiene som fortelles om oss, og det er summen av opplevelsene folk der ute har med oss.

Forventningene. Det skaper vi selv. Det er det vi lover kunder, ansatte og alle andre vi har en relasjon til. Så langt så godt. Så er det leveransen da. For her gjelder vanlig folkeskikk – det viktigste i omdømmearbeidet: Du skal holde det du lover.

Jeg skal innrømme at jeg har drømt om det, men vi kan ikke kommunisere oss til et godt omdømme. Et godt omdømme avhenger av hva vi faktisk er og gjør, ikke slagordet vårt, eller vår visuelle identitet.

Så hva betyr det? Skal vi legge ned arbeidet i markedsavdelingen fordi slaget står et annet sted?

Selvfølgelig ikke. Det vi skal jobbe for er å bidra til å markedsføre oss som det vi er. Vi må finne kjerneverdiene våre, det vi er gode på, det alle våre ansatte kan stå inne for og det kundene faktisk opplever i møte med oss. Vi må bli flinkere til å synliggjøre innsatsen vår, hver eneste gang vi leverer det lille ekstra. Så det faktisk oppleves som en fordel. Og vi er gode på mye. Ellers ville vi ikke hatt livets rett.

Et godt omdømme – er det verdt penga?

Det er en omfattende jobb å arbeide med selskapets omdømme. Langsiktig og tidkrevende. Er det verdt penga? Betyr et godt omdømme at selskapet tjener penger?

Ikke nødvendigvis. Men det jeg kan love er at du får et mye bedre utgangspunkt, dersom du forvalter muligheten riktig.

Og bare så det er sagt, man kan faktisk leve med et dårlig omdømme. Kunders adferd styres ikke bare av omdømme. Jeg har et elendig inntrykk av Ryan Air. Men de er så billige at jeg valgte dem likevel da jeg skulle på jentetur sist. Selv om jeg ikke liker selskapet, toppsjefen, eller holdningen de har til kunder. Men hvis Norwegian hadde vært i nærheten av prisen jeg fikk hos Ryan Air ville jeg valgt dem, også om det koster litt mer. Jeg liker dem bedre.

Altså. Under ellers like forutsetninger velger vi den leverandøren vi liker best. Og vi betaler ekstra for å velge den vi har mest tillit til. Og ikke nok med det. Med et godt omdømme kan vi:

  • Få mer lojale kunder fordi de ønsker å være hos oss over tid.
  • Holde bedre på dyktige medarbeidere og trekker til oss spesialistene. Et godt omdømme gir lojale og stolte medarbeidere, og styrker bedriftskulturen.
  • Få større oppmerksomhet i mediene.
  • Oppnå større tillit hos Investorer, politikere og pressgrupper.
  • Vi kan få lavere innkjøpspriser fordi vi er ønsket som referansekunde.
  • Ha mer å gå på, og kan komme raskere tilbake, dersom Amesto skulle bli rammet av en krise. Det er som ekornets nøttelager. Vi lagrer godwill i gode tider, så kan vi tære på det hvis vinden snur.

Tillit er spesielt viktig når man selger tjenester eller produkter som kundene oppfatter som kompliserte (som i vårt tilfelle kan dreie seg om alt fra programvareløsninger, til regnskapstjenester).

Alt i alt en fristende liste som uten tvil er gunstig for lønnsomheten!

Så hvordan baker vi den omdømmekaken jeg innledet med?

Vi må kjenne oss selv godt. I det lange løp kan vi ikke jukse. Vi må være ekte. Vi må ha ambassadører i form av ansatte og kunder som står inne for det vi sier.

Vi må være synlige.  Uten oppmerksomhet, intet omdømme. (Og hvordan gjør vi det? Det blir neste blogginnlegg, og da er du sikkert glad for at du ikke la ned markedsavdelingen likevel.)

Vi må være tålmodige. Å jobbe med omdømme er en langsiktig prosess.

Vi må skille oss ut. Vi må gi kunder, ansatte, samarbeidspartnere og investorer noe de trenger og noe mer enn de får hos konkurrentene.

Vi må være åpne. Vi må tørre å vise hvem vi er. I Sosiale medier og på alle andre arenaer. Hvis vi har mest lyst til å dra for gardinene må vi gå en runde internt og endre oss helt til vi tåler dagens lys.

Vi må stå samlet og være konsistente. Vi må leve og levere det vi lover. Uansett om du har med Amesto Translations, Amesto AccountHouse, Amesto Solutions eller Amesto People. Om du møter oss i London, Stockholm eller i København.

Vårt kundeløfte er «We’ll take you there».
Og det gjør vi  –  The Amesto way!

(Og for å være veldig skikkelig. Inspirasjon er hentet fra: O.C Apeland, Sentio Research Group, Kommunenes omdømmeskole, TNS-Gallup, Rep Track Norge, BIs Peggy S. Brønn og Øyvind Ihlen, og  IPSOS mmi.)

Kommunikasjons- og markedssjef

Kommunikasjons- og markedssjef