Perfect – and yet invisible

Perfect – and yet invisible

By: Janne Olsen, Production Director, Amesto Translations Norway

The better the translation, the less the reader notices it. The perfect translation becomes invisible and its importance is therefore often overlooked. A book published recently sets out to chart the impact of translation on nothing less than world history.

Picture the scene: You’ve popped down to your BMW dealer for a test drive of the elegant new 5 Series, or at least to daydream a little. Later, back in your trusty old Toyota, you leaf through the glossy brochure given to you by the salesman. What springs to mind? The fabulous features of the car, of course, presented in such a tempting and convincing manner. You might ponder how much BMW spent on the amazing pictures and the heavy paper quality. But does it occur to you that translators who are specialists in both automotive technology and marketing transformed the original German text into – yes, exactly – tempting and convincing Norwegian? Probably not. When the translators are good, their efforts are rendered invisible to the reader.

Amesto Translations operates in a market currently estimated to be worth 33 billion USD. Yet many people don’t even know that there is such a thing as a translation industry. Perhaps because of the fact that when we do a great job of translating a text, the end user won’t notice the service we delivered at all. For our clients, however, this is just as it should be. People are not supposed to notice our work.

Invisible or not, translation and interpreting really do matter. Be it in war or peace, business or pleasure, sales or globalization – translations connect the world. In her book, Found in Translation: How Language Shapes Our Lives and Transforms the World, American author and interpreter Nataly Kelly explores the impact of translation on world history, no less. Kelly and co-author Jost Zetzsche claim that translation has an impact on all aspects of our lives, big and small. A strong statement, indeed.

The just over 200-page long book is filled with short, pithy stories, enabling you to look up things that you are particularly interested in, or browse through a few snippets every now and then if you don’t have a lot of time for reading. Sectioning a huge subject into bite-sized literary pieces in this way produces good and at times really entertaining stories. Like the speculations on why Swedish furniture manufacturer IKEA names products for bedrooms and living rooms after Norwegian and Finnish towns and places, whilst Danish place names are given to products like toilet brushes and door mats (yes, proper research has been done). Or Ms Kelly’s slightly embarrassing experience as a telephone interpreter between English and Spanish for a love-sick couple based in the US and Colombia, respectively. And who knew that someone has to translate all the search words for porn sites on the Internet?

Other stories tell of mistranslations that have cost companies millions of dollars, or how dozens of volunteers helped translate via text messages on mobile phones immediately after the earthquake disaster in Haiti, enabling American rescuers to communicate with victims and rescue more people faster. Recent reports in the Norwegian media on the fate of local interpreters for the Norwegian forces in Afghanistan are also echoed in the book, with a US major being quoted as saying his interpreter is more important than his weapon.  

Nataly Kelly’s book Found in Translation demonstrates the continuing importance of translation – needed by one and all, and yet invisible when at its best.

Janne Olsen, produksjonsdirektør, Amesto Translations Norge

Janne Olsen, produksjonsdirektør, Amesto Translations Norge

Les bloggposten fra produksjonsdirektør Janne Olsen i Amesto Translations på norsk her.

Om pøbler og økonomer

Av: Gisle Tungland Amesto People-Norge

2012 har vært toppåret for Amesto People. Både når det gjelder antall økonomer vi har evnet å tiltrekke oss, men også når det gjelder vår posisjon i markedet. Når året nå er over kan det være interessant å se tilbake på hva som var årsak til en slik suksess, og hvordan vi kan bruke dette videre i 2013.

For suksess kommer ikke av seg selv.» Don’t wish for a better life, work for a better life» proklamerte en facebook-bekjent av meg nylig. At jo hardere man jobber, jo bedre får man det er gjengs oppfatning… Å jobbe smart er også god latin, men hva ligger i å jobbe smart?

Leser man næringslivspressen kan man få inntrykk av at 2012 var pøblenes år i næringslivet. Norgeshistoriens største konkurs, med påfølgende sak om enorme underslag går fremdeles i både media og rettsvesen. Norgeshistoriens største innsidedom likeså. Og de avholdes begge i den regionen vi normalt forbinder med høyest verdiskaping, høyeste lønninger og størst aktivitet. Jeg prater selvsagt om Rogaland.  Til alt overmål er det også samme region det flotte Pøbelprosjektet er initiert, hvor selveste Kronprinsen stakk innom for å få vite mer om hva som gjør at snart 800 mennesker som har det vi må kalle et uheldig utgangspunkt, jobber seg igjennom kurs, veiledning og utfordringer vi andre kanskje bare har lest om. Og det under krav de fleste av oss aldri hadde godtatt, som for eksempel å bli utestengt etter 3 ganger for sen ankomst!

Å holde sin sti ren kan være en like stor utfordring for kong Salomon som for Jørgen Hattemaker. For det handler ikke om penger, det handler om karakter og ryggrad. Noen blir bare litt for smarte i sin higen etter suksess. Charles Baudelaire, en fransk dikter som levde på midten av 1800-tallet skrev i en artikkel at kjeltringer er overbevist om suksess, derfor har de også ofte suksess. Anstendige mennesker fremstår ofte litt feigere. Mot er utvilsomt en karakteregenskap som er nødvendig for å oppnå det man ønsker. Den som tror hun er noe, er også den som ofte blir noe.

I fare for å bli litt for Kennedysk, synes jeg allikevel at ved inngangen til 2013 er det betimelig å minne om at det fremdeles gjelder å tenke mer på hva man kan bidra med, og kanskje litt mindre på hva som er «in it for me». Er det noe de siste årenes næringslivsoppslag har lært oss så er det at juksepaver og egosentriske kjeltringers suksess er relativt kortvarig.

I karrieresammenheng kan det derfor være lurt å tenke på den gamle regla som sier «si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er». Er du student, finn deg en arbeidsgruppe med flinke og lærevillige studenter, som ønsker seg resultater uten juks. Er du ny på arbeidsmarkedet, få deg en god sjef. Klarer du ikke det ved første forsøk, så vet du hva du skal setter ved neste. Er du et stykke på vei i karrieren, søk sammen med dyktige kolleger. Er du sjef, ansett mennesker som er bedre enn deg. Da blir du nemlig bedre selv også.

I business er det nemlig ikke lenger bare et spørsmål om å være eller ikke være, det er i høyeste grad også et spørsmål om hvor du er og hva du er.

Eller for å omskrive facebook-proklamasjonen; Are you a wishbone or a backbone?

Jeg vil til slutt ønske deg et karrierefremmende nytt arbeidsår, og minne deg på at Norge er et lite land. De du møter på vei opp karrierestigen, kan du også møte på vei ned.

Gisle Tungland

Gisle Tungland - Adm. Dir./Headhunter

Gisle Tungland – Adm. Dir./Headhunter