6 av 10 mener en sjef med dårlig språk er mindre profesjonell.

Av: Administrerende direktør Arne Austrheim i Amesto Translations

Hvordan vi formulerer oss skriftlig og muntlig henger nøye sammen med hvordan vi oppfattes av omgivelsene våre. En undersøkelse Norstat har gjennomført for Amesto, slår fast at 57 % oppfatter sin leder som mindre profesjonell dersom han/hun har et dårlig språk eller skrivefeil i sin kommunikasjon.

Jeg har jobbet med språk i 27 år, 16 av dem som leder. Jeg er kanskje ikke helt objektiv, men min erfaring sier at et dårlig språk, eller feil i skriftlig kommunikasjon fra en leder kan ødelegge en ellers profesjonell fremtoning. Det kan rett og slett påvirke den ansattes respekt for sjefen.  

Ta noe så enkelt som en powerpoint-presentasjon. Hvis den er full av feil vil tilhørerne henge seg opp i feilene og tenke at dette ikke står i stil til den profesjonaliteten de vil forvente av en sjef. Det vil i tillegg føre til at de ikke får med seg budskapet. I andre sammenhenger kan det koste selskapet dyrt. Feil eller slurv med språket i kontrakter, tilbud eller anbud kan føre til at man mister kunder eller går tapende ut av kontraktsrunden.

Et dårlig språk kan koste deg jobben.

Amesto-undersøkelsen undersøkte også hvorvidt næringslivsledere anså et godt språk for å være viktig i en rekrutteringsprosess. Resultatene er entydige:

Hvor viktig er et godt språk uten skrivefeil?

Ved rekruttering av leder (på en skala fra 1-6, der 1 er minst viktig og 6 er mest viktig):

o 46 % svarer 5

o 35 % svarer 6

 Hvor viktig er et godt språk uten skrivefeil?

Ved rekruttering av ansatte uten lederansvar (på en skala fra 1-6, der 1 er minst viktig og 6 er mest viktig):

o 18 % svarer 6

o 29 % svarer 5

o 29 % svarer 4

 Kun 2 % innen hver kategori svarer at dette ikke er relevant for rekrutteringen.

Mitt råd er enkelt: Vil du fremstå som profesjonell må du ha et godt språk. Vil du vinne kunder, må du ha et godt språk. Skal du søke ny jobb, må du bruke tid på språket ditt. Det spiller liten rolle om du er høyt kvalifisert faglig hvis du formulerer deg klønete eller tillater skrivefeil i søknaden. Da fremstår du som lite profesjonell.

Av: Administrerende direktør Arne Austrheim i Amesto Translations
Av: Administrerende direktør Arne Austrheim i Amesto Translations

Amesto-gutta gror bart i Movember

Movember

Jeg ønsker å ta initiativet til at Amesto kaster seg på «Movember» bølgen og sikrer at vi får litt humor (med seriøst tilsnitt) inn i hverdagen. For de av dere som ikke vet hva dette er kan dere lese mer om Movember her.Kort fortalt er dette en internasjonal kampanje for å skape blest rundt prostatakreft blant menn ved at alle menn i november måned lar barten vokse. Ved siden av at dette er et godt tiltak vil det også garantert skape mye moro på kontoret.
Jeg utfordrer alle våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere til å henge seg på.

Hilsen Arild Spandow

PS! Send bildene av deg eller kollegaen din til oss. Vi kårer Movembers beste bart!


Movembergirls har sendt inn sitt bilde.


Bart er ikke lenger et sjeldent syn i Amestos korridorer. Du kan fortsatt være med på Movember og vinne prisen for Amestos beste bart.