Velkommen etter!

Av: Gisle Tungland Amesto People-Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet skal sikre den innleide medarbeideren like betingelser som sine kolleger hos innleier. Derav betegnelsen «likebehandlingsprinsippet».

Hva betyr dette for våre kunder, våre ansatte og for Amesto People? Selv etter innføring av dette direktivet er Amesto People en av få aktører som tilbyr sine konsulenter faktisk likebehandling.  Vi ansetter for det aller meste våre konsulenter fast. Det sikrer dem den tryggheten de trenger og kontinuitet de ønsker. Dette sikrer også kunden kontinuitet og dermed trygghet.

For oss betyr ordningen at vi er i stand til å tiltrekke oss dyktige økonomer som fra før sitter trygt og godt i en annen stilling. I vår bok eksisterer nemlig ikke likebehandlingsbegrepet før det faktisk er likt; man har en fast jobb. Derfor tillater vi oss å være litt selvgode når vi sier: Velkommen etter!

For ordinære vikarbyråer og deres vikarer er vikarbyrådirektivet selvsagt godt nytt. Vikarbransjen blir profesjonalisert, useriøse aktører blir eksplisitt (og forhåpentligvis færre), og vikaren sikres (må vi anta) bedre betingelser. Dette er derfor et viktig direktiv for både bransjen og for den enkelte arbeidstaker. For Amesto People har det noe mindre betydning, nettopp fordi vi allerede har en ordning som muliggjør likebehandling av våre konsulenter. Direktivet vil styrke og videreutvikle dialogen mellom kundene og oss selv. Direktivet krever gjensidig åpenhet og dialog mellom kunde, leverandør, og ikke minst – den ansatte. Vi hilser vikarbyrådirektivet hjertelig velkommen!