Full kontroll på feriepengene

Av: Åse Moss Hansen, Senior Manager og leder for Amesto Payroll-avdelingen i Norge.

I følge en fersk undersøkelse fra Amesto AccountHouse hadde nordmenn full kontroll på hva de ville få utbetalt i feriepenger denne sommeren. Antallet nordmenn som svarer at de kjenner beregningsmodellene stiger parallelt med økende inntekt.

Åtte av ti vet hvordan feriepengene beregnes. 

Vår erfaring er egentlig motsatt av det undersøkelsen viser. Vi ser at ansatte i norske bedrifter stiller mange spørsmål om utbetaling av feriepenger. De etterspør informasjon om rettigheter og kjenner ikke detaljene omkring beregningen av feriepenger. Jeg er også bekymret for at mange arbeidsgivere har satt seg for dårlig inn i regelverket. De kan ta avgjørelser for å være snille, eller fordi de ikke kjenner rettigheter og plikter godt nok. Det kan fort bli dyrt.

Her er en liten huskeliste:

 • Du må avholde ferie, selv om du er nyansatt.
  Mange tror at de ikke behøver å ta ut ferie hos sin nye arbeidsgiver fordi de ikke har opparbeidet full pott med feriepenger hos sin nåværende arbeidsgiver. Dette er ikke riktig og faktisk ulovlig. Det er kun hvis man forrige år var student, arbeidsledig, ansatt i utlandet, sykemeldt tilnærmet hele året eller i permisjon at man kan avvike fra regelen om å avholde ferien. Alle andre har feriepenger opptjent hos tidligere arbeidsgiver og skal dermed avholde ferien sin. De skal ikke motta lønn i feriepengene måneden, for da skal de bruke feriepengene som de har fått utbetalt fra tidligere arbeidsgiver. Det eneste en arbeidstaker som var ansatt i et annet firma året før har krav på, er å få lønnstrekket for ferie på de dagene de faktisk avholder ferie. Men, de skal fortsatt avholde 5 uker.
 • Du har ikke krav på å få utbetalt uavviklet ferie, selv om du mener du ikke har hatt anledning til å ta ut ferie.
  Uavviklet ferie kan kun utbetales til de som er 100 % langtidssykemeldte, og til de som er i permisjoner og som følge av dette ikke kan ta ut ferie i 2012. Dette kan tidligst utbetales i januar påfølgende kalenderår.
 • Din arbeidsgiver har plikt til å informere deg om konsekvensene rundt det å be om utbetaling av feriepengene dine før feriepengemåneden.
  Arbeidsgiver har plikt til å passe på at arbeidstaker har forstått at han/hun vil få tilsvarende mindre utbetalt i feriepengemåneden som beløpet de ber om i forskuddsutbetaling. Gjør ikke arbeidsgiver sin plikt her, kan konsekvensen bli at feriepengene kreves utbetalt på nytt. Arbeidsgiver skal også være klar over at hvis de avviker fra loven overfor kun en person, for å være snille, eller av en annen grunn, så har samtlige ansatte rett til å få samme muligheten.Bilde
 • Du har krav på å overføre to uker + de fire avtalefestede feriedagene til neste år.
  Overføring av ferie skal skje automatisk ved utgangen av året, basert på arbeidsgivers ferieoversikt.

Bruk sosiale medier i kampen om talentene

Av Cecilie Fensholt, kommunikasjons- og markedsansvarlig i Amesto Group.

Amesto gjennomfører hvert år en spørreundersøkelse blant norske bedriftsledere. I fjor viste undersøkelsen at kun en  av ti bedrifter brukte sosiale medier i rekrutteringsprosessen. I år er antallet steget til seks av ti. Ikke verst, men fortsatt velger over 40 prosent å ikkebruke sosiale medier i jakten på nye ansatte. Det kan være en risikabel avgjørelse, spesielt hvis du går glipp av akkurat den kandidaten som passer din bedrift best.

Amesto lever av kloke hoder. Vi vil ha de beste, de som ikke nødvendigvis søker på utlyste stillinger, eller driver oppsøkende jobbsøking. Vår erfaring er at sosiale medier er en ypperlig kanal for å nå spesialistene vi trenger. Det er også en god mulighet til å
vise potensielle ansatte ”Amesto – behind the scene”. Hvordan er det å jobbe hos oss, hvilke verdier lever vi etter og hvem er menneskene bak Amesto? Tenk litt på det… Det kjennes tryggere å legge fremtiden sin i hendene på noen du kjenner, ikke sant? 

«The goal is not to be good at social media. The goal is to be good at business because of social media.»

Sosiale medier er dessuten en kostnadseffektiv kanal. Med litt kompetanse og en god porsjon egeninnsats når du en stor målgruppe uten andre investeringskostnader. Er du usikker på hvor du skal begynne? Et godt råd er å åpne en Twitter-konto og en Facebook-profil som aktive lytteposter. Kanskje bør du følge noen interessante blogger? Lær av andres erfaring, meld deg inn i faggrupper og start i det små. Det finnes også en rekke gratis kurs som gir deg basiskunnskap i de ulike plattformene: Facebook, LinkedIn, Twitter, blogging. En rask sjekk på Google, eller hos webgruppen.no kan anbefales. Men, som med alt annet: Sett mål og vær klar på hva du ønsker å oppnå ved å delta i sosiale medier. Da blir resultatet best.

Visste du at:

 • 32 prosent av bedriftsledere vil benytte Facebook for markedsføring overfor potensielle nyansatte
 • 29 prosent av bedriftsledere vil benytte hjemmesiden sin for markedsføring overfor potensielle nyansatte
 • 7 prosent av bedriftsledere vil benytte LinkedIn for markedsføring overfor potensielle nyansatte
 • 43 prosent av bedriftsledere vil ikke benytte noen sosiale medier til å markedsføre seg overfor potensielle nyansatte
 • 57 prosent av de minste bedriftene, med en til fem ansatte, svarer at de ikke benytter sosiale medier til rekruttering
 • 28 prosent av bedriftene med over 50 ansatte svarer at de ikke benytter sosiale medier til rekruttering

 Hentet fra Amesto-undersøkelsen 2012.

Se også:

E24: Én av tre bedrifter søker ansatte på Facebook

Amesto-undersøkelsen 2011.

92% Will Use Social Recruiting This Year from Jobvite’s annual social recruiting survey